Ledige Stillinger i Stoa Gruppen

Afdelingsleder til Stoa Botilbud

Stoa Gruppen søger ny afdelingsleder til Stoa Botilbud pr. 1. januar 2020.

Har du relevant erfaring og viden om behandling inden for psykiatrien og har du ambitioner ift. ledelse, så læs mere her.

Stoa Botilbud er et lille intensivt bo- og behandlingstilbud for 5 beboere. Vores målgruppe er voksne mellem 18-40 år, som lider af svære personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og/eller skizofreni med komorbiditet. Mange er desuden selvskadende.

Vi søger en ny afdelingsleder, som har erfaring med netop denne målgruppe.

Om dig

Du har terapeutisk forståelse, samt viden om – og erfaring med – at arbejde miljøterapeutisk på psykodynamisk grundlag. Kendskab til gruppedynamikker i det psykiatriske felt, er desuden en fordel.

Vores nye afdelingsleder må være nysgerrig i forhold til nye metoder og effektiv i sin omsætning af dem i praksis.

Da vi ofte påtager os en koordinerende funktion i behandlingen, forventes det at afdelingslederen har gode samarbejdsevner. Du må have forståelse for de dynamikker der opstår i samarbejdsrelationer internt og eksternt, når man arbejder med mennesker som har svære forstyrrelser. Du må dertil have gennemslagskraft, samtidig med at du er kompromissøgende, når der er brug for dette.

Jobbet som afdelingsleder indebærer også personaleledelse, ansvar for forbrug af personaleressourcer, timeplanlægning og kvalitetssikring.

Det er desuden vigtigt, at du er god til at formulere dig skriftligt og støtter op omkring vores arbejde med kvalitetssikring af vores dokumentationspraksis.

Som afdelingsleder er man en del af et team på 3 afdelingsledere, som refererer til øverste leder.

Da vores lokaler ligger på flere adresser, forventes det at man er fleksibel i forhold til tranport.

Du får desuden:

  • Fast, månedlig individuel supervision
  • Fast, månedlig gruppesupervision
  • Deltagelse i månedlig intern uddannelse
  • Relevant ekstern videreuddannelse (efter aftale)

Stillingen er normeret til 32-37 timer om ugen.

Om Os

Stoa Gruppen er en mellemstor organisation, med to botilbud, bostøtte, primært i Skanderborg, og et udgående team, hvor vi løser opgaver i Midt- og Syddanmark.

Vores vision er, at være et stærkt forbillede i god behandling af mennesker med sindslidelser.

Indadtil i organisationen betyder det, at vi er et godt behandlingssted, hvor beboerne kan lide at være, hvor de udvikler sig, og hvor de føler sig hørt og inddraget i beslutningerne om deres eget liv. Det betyder også, at vi er en velfungerende, rummelig og åben arbejdsplads for vore medarbejdere, at vi har en stærk vidensdelingskultur samt stor faglig og personlig diversitet i medarbejdergruppen. Endvidere betyder det, at vi evaluerer vores praksis og herigennem øger kvaliteten i arbejdet. Vi arbejder med os selv igennem supervision og igennem faglig debat og sparring i organisationen.       

Du kan læse meget mere om Stoa Gruppen og Stoa Botilbud her på vores hjemmeside.

Kontakt leder, Heidi Sørensen, for yderligere information på: 40779794 eller hs@stoa.dk

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send os en ansøgning snarest og senest 31. oktober. Første samtalerunde finder sted fredag d. 8. november.

Stoa Gruppen

Vikar for pædagogisk medarbejder

Vi mangler ind imellem vikarer i Stoa Gruppens botilbud og bostøtte. Derfor er du altid velkommen til at søge uopfordret, hvis du tænker at du passer ind i nedenstående beskrivelse:

Om dig

Brænder du for at arbejde indenfor det sociale område og for kontakt til andre mennesker?

Trænger du til at få praksiserfaring på al din viden, og/eller har du brug for et længerevarende supplement til dit arbejdsliv, som eksempelvis selvstændig, deltidsansat eller studerende?

– Så er Stoa Gruppen måske noget for dig.

Vi har brug for vikarer, som er dedikerede til denne type ansættelse og som ønsker at have tilknytning til Stoa Gruppen i en længerevarende periode. Vikararbejdet vil være som tilkaldevikar ved akut opstået sygdom, i weekender, samt ferier.

Vi forventer at du har personlig modenhed og er et empatisk og fleksibelt menneske. Du må meget gerne have pædagogisk erfaring. Ydermere er du villig til at arbejde med dig selv, din grænsesætning, samt arbejde efter vores metoder og tilgange, se bl.a. vores værdier her.

Om Stoa Gruppen

Stoa Gruppen er en lille, selvejende institution. Vi tilbyder specialiseret hjælp til voksne med psykiske udfordringer som personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og skizofreni.

Vores aktiviteter ligger alle i Skanderborg Kommune. Dels centralt i Skanderborg, i form af Botilbuddet på Adelgade 2b med fem beboere og en række individuelle lejligheder med forskellige adresser for vores længerevarende botilbud, samt bostøtte. Dels på landet mellem Skanderborg og Horsens, hvor vi driver botilbuddet Stainagaard. Dertil har vi kontor og lokaler for bostøttens træningsgruppe på Møllegade 8b, samt møde- og kontorlokaler for ledelse og administration på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder aktivt med hvordan vi kan udvikle kvaliteten af vores ydelser og metoder. Vi er en blandet medarbejderstab fra forskellige faggrupper. Dertil er vi en arbejdsplads, hvor loyalitet, tillid og åbenhed præger forholdet både mellem medarbejdere og ledelse og medarbejderne imellem. Vi vægter hensynet til den enkelte højt og har en stor grad af fortrolighed med hinanden. Vi tager hensyn til, at arbejdet nogle gange kan være krævende både fagligt og personligt og tilbyder derfor individuel supervision – også til vores vikarer. Desuden holder vi hver 3. måned vikarmøder.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig.

Kontakt afdelingsleder, Jeanette Skjold, hvis du er interesseret i en vikarstilling.

Mail: js@stoa.dk