Ledige Stillinger i Stoa Gruppen

2 Pædagogiske medarbejdere til Stoa Botilbud

Stoa Gruppen søger nye pædagogiske medarbejdere til vores Botilbud 30-37 timer

Stoa Botilbud er et bo- og behandlingstilbud for mennesker med svære psykosociale vanskeligheder, herunder skizofreni, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser.

Vores vision er, at være et stærkt forbillede i behandling af mennesker med sindslidelser. Vi ønsker at støtte og give læ for menneskers proces med at finde egen mening i tilværelsen, og understøtte, at mennesker får succes med de aktiviteter, de ønsker at fylde deres liv med.

Vi arbejder efter nedenstående værdigrundlag (forkortet udgave)

  • Vi ønsker at arbejde med os selv, og vi er modige nok til at erkende og arbejde med egne svagheder.
  • Vi vil arbejde med vores relationer indbyrdes. Vi tror på at åbenhed, ærlighed og gensidig omsorg giver det bedste forhold mellem medarbejdere og ledelse, medarbejderne imellem og mellem medarbejdere, ledelse og beboere.
  • Vi tror på, at vi alle gør vores bedste ud fra de resurser, vi har.

Vores ønsker til dine kompetencer:

  1. Du har specialviden i forhold til spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser
  2. Du er dygtig til at danne relationer
  3. Du har terapeutisk forståelse
  4. Du har en naturlig autoritet og hviler i dig selv

Herudover ønsker vi os en medarbejder som kan arbejde pædagogisk og kan administrere egne og andres grænser.

Du må meget gerne have erfaring med relationsarbejde, miljøterapi, recovery og pædagogisk arbejde indenfor det psykiatriske felt, men hvis ikke må du være villig til at sætte dig ind i det teoretiske stof om ovenstående.

Du må have lyst, vilje og evne til at tage Stoas værdigrundlag, kultur og socialfaglige metoder til dig og udøve det pædagogiske arbejde og behandlingsarbejdet indenfor dette.

Du må kunne rumme svære emotionelle vanskeligheder, samt stor forskellighed på flere planer, og være nysgerrig på selvsamme.

Du må have et godt overblik, være fleksibel og kunne arbejde struktureret og fokuseret.

Du må kunne arbejde selvstændigt og alene, samtidig med at du arbejder i overensstemmelse med kollegagruppen. Du må have gode samarbejdsevner og trives i grupper og være villig til at arbejde med dig selv i relation til dit arbejde.

Dine primære opgaver:

Du sørger for at levendegøre Stoas socialfaglige metoder i overensstemmelse med vores vision, mission og værdigrundlag.

Du skaber sammenhæng mellem den måde beboerne har det på, de socialfaglige metoder vi anvender og de mål beboerne har for fremtiden og er således med til at bære håb og skabe sammenhæng.

Du er tovholder for en eller flere beboere og har således det behandlingsmæssige overblik over beboeren. I forbindelse med tovholderfunktionen deltager du i forskellige møder med beboeren, enten alene eller sammen med afdelingslederen.

Du leverer dagligt engagement, inspiration og nærvær, gerne krydret med humor og optimisme.

Arbejdet består af skiftende vagter, samt vagt hver anden weekend.

Kørekort: B (Almindelig bil)

Ansøgningsfrist er d. 14/2-19 og samtaler finder sted i uge 8.

For mere info se dig omkring her på hjemmesiden eller ring til afdelingsleder Jeanette Skjold tlf. 30351505 mellem kl. 9-16.

Stoa Gruppen

Vikar for pædagogisk medarbejder

Vi mangler ind imellem vikarer i Stoa Gruppens botilbud og bostøtte. Derfor er du altid velkommen til at søge uopfordret, hvis du tænker at du passer ind i nedenstående beskrivelse:

Om dig

Brænder du for at arbejde indenfor det sociale område og for kontakt til andre mennesker?

Trænger du til at få praksiserfaring på al din viden, og/eller har du brug for et længerevarende supplement til dit arbejdsliv, som eksempelvis selvstændig, deltidsansat eller studerende?

– Så er Stoa Gruppen måske noget for dig.

Vi har brug for vikarer, som er dedikerede til denne type ansættelse og som ønsker at have tilknytning til Stoa Gruppen i en længerevarende periode. Vikararbejdet vil være som tilkaldevikar ved akut opstået sygdom, i weekender, samt ferier.

Vi forventer at du har personlig modenhed og er et empatisk og fleksibelt menneske. Du må meget gerne have pædagogisk erfaring. Ydermere er du villig til at arbejde med dig selv, din grænsesætning, samt arbejde efter vores metoder og tilgange, se bl.a. vores værdier her.

Om Stoa Gruppen

Stoa Gruppen er en lille, selvejende institution. Vi tilbyder specialiseret hjælp til voksne med psykiske udfordringer som personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og skizofreni.

Vores aktiviteter ligger alle i Skanderborg Kommune. Dels centralt i Skanderborg, i form af Botilbuddet på Adelgade 2b med fem beboere og en række individuelle lejligheder med forskellige adresser for vores længerevarende botilbud, samt bostøtte. Dels på landet mellem Skanderborg og Horsens, hvor vi driver botilbuddet Stainagaard. Dertil har vi kontor og lokaler for bostøttens træningsgruppe på Møllegade 8b, samt møde- og kontorlokaler for ledelse og administration på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning.

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder aktivt med hvordan vi kan udvikle kvaliteten af vores ydelser og metoder. Vi er en blandet medarbejderstab fra forskellige faggrupper. Dertil er vi en arbejdsplads, hvor loyalitet, tillid og åbenhed præger forholdet både mellem medarbejdere og ledelse og medarbejderne imellem. Vi vægter hensynet til den enkelte højt og har en stor grad af fortrolighed med hinanden. Vi tager hensyn til, at arbejdet nogle gange kan være krævende både fagligt og personligt og tilbyder derfor individuel supervision – også til vores vikarer. Desuden holder vi hver 3. måned vikarmøder.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig.

Kontakt afdelingsleder, Jeanette Skjold, hvis du er interesseret i en vikarstilling.

Mail: js@stoa.dk