Ledige Stillinger i Stoa Gruppen

Flere varme hænder

I Stoa Gruppen er vi indtil videre fint bemandet, da vi heldigvis, trods en skrap politik, hvor man ikke må møde op, hvis man har de mindste symptomer der kunne risikere at være COVID-19, ikke har mange syge blandt vores medarbejdere.

Men da det tyder på, at kurven med antal af syge mennesker i befolkningen vil stige i de kommende uger, vil vi gerne sikre os at vi har mennesker at trække på, i fald vi får mange sygemeldinger blandt vores faste stab af medarbejdere.

Vi søger derfor assistance i form af henholdsvis:

  • Frivillige, som vil tage ulønnede, praktiske opgaver, i form af rengøring, transport m.m.
  • Faglærte med sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund, der vil tage vagter som lønnede vikarer for vores pædagogiske medarbejdere.

Vi vil kunne få brug for hjælp i vores døgntilbud i Skanderborg og på Botilbuddet Stainagaard ved Ejer Baunehøj mellem Skanderborg og Horsens.

Du kan læse meget mere om os og vores tilbud på www.stoa.dk og www.stainagaard.dk

Du skal kunne træde til med kort varsel og selv kunne transportere dig til vores tilbud.

Kontakt Jeanette Skjold på js@stoa.dk , hvis du er interesseret i at assistere os.

Stoa Gruppen

Genopslag

Stoa Gruppen søger ny psykolog

30 – 37 t./uge pr. 1. juni 2020 eller snarest muligt

Har du relevant klinisk erfaring og viden om behandling inden for psykiatrien, så læs mere her.

Stoa Gruppen søger ny psykolog, som skal varetage psykoterapeutiske samtaler med vores beboere/brugere i alle 4 afdelinger, samt supervisere vores pædagogiske medarbejdere.

Vi er et mellemstort socialpsykiatrisk behandlingssted beliggende i Skanderborg og omegn, bestående af 2 afdelinger for botilbud, en bostøtte afdeling og et udgående team (se nærmere beskrivelse nedenfor).

Vores speciale er overordnet at hjælpe mennesker med svære personlighedsforstyrrelser af borderline type, svære spiseforstyrrelser eller skizofreni. Mange beboere har komorbiditet med andre diagnoser og flere er selvskadende. Hvordan målgruppen dækkes ind og de behandlingsmæssige specialiseringer, vægtes lidt forskelligt, i de forskellige afdelinger.

Om stillingen

I Stoa Gruppens botilbud er psykoanalytisk orienteret psykoterapi en del af behandlingstilbuddet til beboeren. Det drejer sig om psykoterapeutiske samtaler, der er målrettet svære psykiske lidelser og som tilpasser sig den personlighedsstruktur og de specifikke psykiske symptomer den enkelte har.

Vi søger en ny psykolog, som har klinisk erfaring med netop denne målgruppe.

En psykolog, som desuden har interesse i at bidrage til at skabe sammenhæng i vores behandling, dvs. terapien, miljøterapien, de socialfaglige metoder og vores værdigrundlag.

Psykologen må have gode samarbejdsevner og bidrage til en koordineret indsats for vores beboere/brugere. I arbejdet er der interne samarbejdsflader med øverste ledelse, afdelingsledere, pædagogiske medarbejdere, samt vikarer. Eksternt er der samarbejdsflader med psykiatrien, pårørende, kommune, egen læge m.m.

Psykologen må have viden om de dynamikker/gruppedynamikker der opstår i samarbejdsrelationer internt og eksternt, når man arbejder med mennesker som har svære forstyrrelser. En gruppeanalytisk baggrund vil være en fordel.

Psykologen må kunne lave psykologiske undersøgelser og erfaring med diagnostiske udredninger er et plus.

Ud over at lave psykoterapi med vores beboere/brugere, må psykologen have erfaring med supervision, da en stor del af jobbet, vil bestå af at supervisere det pædagogiske personale.

Psykologen må således kunne administrere at have flere funktioner i organisationen, samt kunne arbejde ud fra forskellige adresser på forskellige dage.  Der vil desuden være skriftlige arbejdsopgaver, samt mødedeltagelse internt og ind imellem eksternt, hvis det vurderes relevant.

Psykologen må have godt overblik, være fleksibel og kunne administrere et vist opgavepres.

Psykologens nærmeste samarbejdspartnere er vores 3 afdelingsledere. Alle refererer til direktøren/øverste ledelse.

Vi forventer åbenhed for – og gerne erfaring med – compassion/mindfulness.

Da vores lokaler ligger på flere adresser, forventes det at man har kørekort og selv kan transportere sig.

Om Os

Vores vision er, at være et stærkt forbillede i god behandling af mennesker med sindslidelser.

Indadtil i organisationen betyder det, at vi er et godt behandlingssted, hvor beboerne kan lide at være, hvor de udvikler sig, og hvor de føler sig hørt og inddraget i beslutningerne om deres eget liv. Det betyder også, at vi er en velfungerende, rummelig og åben arbejdsplads for vore medarbejdere, at vi har en stærk vidensdelingskultur samt stor faglig og personlig diversitet i medarbejdergruppen. Endvidere betyder det, at vi evaluerer vores praksis og herigennem øger kvaliteten i arbejdet. Vi arbejder med os selv igennem supervision og igennem faglig debat og sparring i organisationen.

Vores aktiviteter ligger fordelt på flere adresser. Dels centralt i Skanderborg, i form af Botilbuddet på Adelgade 2b med plads til fem beboere, samt en række individuelle lejligheder med forskellige adresser for vores længerevarende botilbud og bostøtte. Dels på landet mellem Skanderborg og Horsens, hvor vi driver botilbuddet Stainagaard. Dertil har vi beboere tilknyttet vores udgående team i hele Jylland. Vi har desuden administration og lokaler for bostøttens træningsgruppe centralt i Skanderborg, samt møde- og kontorlokaler for ledelse og administration på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning ved Brædstrup.    

Du kan læse meget mere om Stoa Gruppen her på vores hjemmeside.

Kontakt direktør Heidi Sørensen, for yderligere information på: 40779794 eller hs@stoa.dk

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send os en ansøgning snarest og senest d. 15. april 2020. Første samtalerunde finder sted sidst i april.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig.

Vikar for pædagogisk medarbejder

Vi mangler ind imellem vikarer i vores forskellige afdelinger. Derfor er du altid velkommen til at søge uopfordret, hvis du tænker at du passer ind i en eller flere af nedenstående beskrivelser:

  • Brænder du for at arbejde indenfor det sociale område og for kontakt til andre mennesker?
  • Trænger du som studerende, til at få praksiserfaring på al din viden?
  • Eller har du brug for et længerevarende supplement til dit arbejdsliv, som eksempelvis selvstændig, deltidsansat eller studerende?

– Så er Stoa Gruppen måske noget for dig.

Vi har brug for vikarer, som er dedikerede til denne type ansættelse og som ønsker at have tilknytning til Stoa Gruppen i en længerevarende periode, da tilknytning og det relationelle arbejde er centralt i vores behandling.

De vagter vi tilbyder vil være som tilkaldevikar ved akut opstået sygdom, samt løbende, aftalte vagter i weekender og ferier og på dage hvor hele den faste medarbejderstab deltager i f.eks. vores interne uddannelse.

Om dig

Vi forventer at du har personlig modenhed og er et empatisk og fleksibelt menneske. Du må meget gerne have pædagogisk erfaring og en god portion nysgerrighed ift. andre mennesker. Ydermere skal du være villig til at arbejde med dig selv og din grænsesætning, samt at sætte dig ind i og anvende vores metoder og tilgange. Dertil skal du have almindeligt kørekort, da vores aktiviteter ligger spredt på flere adresser.

Om Stoa Gruppen

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder aktivt med hvordan vi kan udvikle kvaliteten af vores ydelser og metoder. Vi vægter en høj faglighed og er en blandet medarbejderstab fra forskellige faggrupper. Dertil er vi en arbejdsplads, hvor loyalitet, tillid og åbenhed præger forholdet både mellem medarbejdere og ledelse og medarbejderne imellem. Vi vægter hensynet til den enkelte højt og har en stor grad af fortrolighed med hinanden. Vi tager hensyn til, at arbejdet nogle gange kan være krævende både fagligt og personligt og tilbyder derfor individuel supervision – også til vores vikarer. Desuden holder vi hver 3. måned vikarmøder.

Vores aktiviteter ligger fordelt på flere adresser. Dels centralt i Skanderborg, i form af botilbuddet på Adelgade 2b med plads til fem beboere, samt en række individuelle lejligheder med forskellige adresser for vores længerevarende botilbud og bostøtte. Dels på landet mellem Skanderborg og Horsens, hvor vi driver botilbuddet Stainagaard. Dertil har vi beboere tilknyttet vores udgående team i region Midtjylland og Syddanmark. Vi har desuden administration og lokaler for bostøttens træningsgruppe centralt i Skanderborg, samt møde- og kontorlokaler for ledelse og administration på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning ved Brædstrup.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig.

Kontakt afdelingsleder, Jeanette Skjold, hvis du er interesseret i en vikarstilling.

Mail: js@stoa.dk