Stoa Bostøtte

Stoa Bostøtte er støtte til dig der er sindslidende og ramt af spiseforstyrrelse, skizofreni, personlighedsforstyrrelse eller en anden form for psykosocial krise.

Du har måske været indlagt på hospitaler eller boet i døgntilbud, men du vil nu gerne prøve kræfter med at klare dig i egen bolig med individuelt tilpasset behandling. Det kan også være du bor i egen bolig nu, men oplever at det er svært og vil fungere bedre hvis du fik støtte til at klare det. Eller det kan være, at dine ønsker og behov ikke passer ind i de muligheder for støtte, det offentlige kan tilbyde.

Hvad kræver det

 • Du skal i udgangspunktet kunne klare dig uden nattevagt, men vi tilbyder telefonisk støtte hele døgnet.
 • Du skal i et vist omfang være i stand til at følge aktiviteter i byen.
 • Først og fremmest skal du være motiveret for at arbejde med de ting der er svære for dig.

Støttens omfang og indhold aftales individuelt med dig og den betalende kommune.

Når du modtager hjælp gennem Stoa Bostøtte, kan du deltage i træningsgruppen, hvor vi laver forskellige aktiviteter.

Dagligdagen

I det daglige arbejder vi med en kreativ blanding af ansigt til ansigts-kontakt, sms og mailstøtte, og hjælp til selvhjælp, med mulighed for justering, når der er krise.

Der er således støttemulighed på hverdage fra kl. 09.00-19.00, og i weekender fra 10.00-18.00, der er dog også mulighed for støtte udover disse tider, hvis der er et særligt behov.
I tilfælde af krise, hvor der ikke er medarbejdere tilstede, vil der være mulighed for telefonisk kontakt.

Vi kan f.eks. give støtte til:

 • At planlægge din dag og fremtiden.
 • At huske din medicin.
 • Økonomi, budget og indkøb.
 • At indrette dig i egen bolig.
 • At lære rengøring, tøjvask, personlig pleje og madlavning.
 • At dyrke og evt. gå til kreative aktiviteter, som at spille musik, strikke, blomsterbinding eller hvad der nu har din interesse.
 • At få motion fx gymnastik, svømning, ridning, gåture i den dejlige natur i lokalområdet.
 • Hjælp med kontakt til praktik-, studie- og arbejdspladser.

Behandlingsmetoder

Du kan læse mere om vores behandlingsmetoder her. De enkelte tiltag tilpasses, så de kan udfoldes i dit eget hjem som bruger. Vi tilbyder desuden:

 • Rådgivende samtaler
 • Kropsbehandling
 • Social træning, madklub, biografture, teaterture, cafe- eller byture osv.