Afdelinger

Stoa Fonden

Gennem Stoa Fonden tilbyder vi midlertidigt botilbud efter SEL § 107 i vores to afdelinger for botilbud, hvor du bor i bofællesskab med andre. Dertil tilbyder vi længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, hvor du enten råder over dit eget lejemål, eller bor i en af vores annekser på Botilbuddet Stainagaard. Læs mere under afdelingerne for botilbud.

Stoa Udgående Team

Stoa Bostøtte efter SEL § 85 er primært situeret i Skanderborg, hvorimod vores Udgående Team leverer ydelser i flere forskellige regioner og kan tilpasses dine specifikke behov.

Stoa Akademi & Virke

Gennem Stoa Akademi og Virke tilbyder vi aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse, efter Servicelovens § 103 og  § 104. Her har du mulighed for at arbejde med praktiske opgaver, samt mere interesseprægede aktiviteter, og lære dig selv at kende, så du bedre kan håndtere og være med de vanskeligheder du har i livet.