Botilbuddet Stainagaard

Stainagaard har siden 1983 været drevet som et botilbud, hvor mennesker med psykisk sårbarhed kunne bo, arbejde og udvikle sig sammen, hvor​ tanker om personlig udvikling, respekt, og fællesskab altid har været en rød tråd i de pædagogiske tiltag.

Vi tilbyder specialiseret hjælp efter SEL §§ 107 & 108 til dig, som kæmper med svære psykiske vanskeligheder. Det kan være skizofreni, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Måske har du også andre vanskeligheder som f.eks. selvskade, depression, angst, autismespektrumforstyrrelser eller et tidligere misbrug.

I botilbuddet har vi plads til 7 beboere. 4 personer bor på værelser på gården, og tre bor i 3 små annekser, på grunden tæt ved hovedbygningen.

Dagligdagen er bygget op omkring en fast struktur, som ud over måltider, indeholder muligheder for praktik, kropsbehandling, ADL, motion, kreativt værksted og ture ud af huset. Alle beboere har to tovholdere blandt medarbejderne, som sammen med de øvrige medarbejdere, hjælper til at holde fokus på din selvudvikling og dine mål.

​Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, inspireret af tanker om vækst og udvikling.

Tag et kig i pixi-udgaven af vores beboerhåndbog, hvor du kan læse om de grundlæggende ting i Botilbuddet Stainagaard.

De fysiske rammer

Stainagaard er beliggende på sydskråningen ved Ejer Bavnehøj i 120 m. højde. Vi har en smuk udsigt, som året rundt forandrer sig, og byder på mange vekslende farver.

Første gang du ankommer til Stainagaard, kan det føles som langt ude på landet.

​Det er det også, men vi har let ved at komme til byerne, med en motorvej tæt på. Skanderborg eller Horsens ligger ca. 12 km. væk, og vil man til Aarhus, tager det en halv time i bil eller en time med den offentlige transport.

​Vi råder over flere biler til transport, og hvis man har lyst til at bruge en cykel, eller en scooter, er det også en mulighed. Der er ca. 4 km. til Tebstrup, hvor der kører busser.​​

Hovedbygningen er indrettet med en værelsesfløj, hvor 4 beboerne har værelser, på hvert ca. 15-30 m2, som man hver især selv indretter. Der er to badeværelser, som beboerne deler.

​Værelsesfløjen løber ud i en pejsestue, hvor der er en PC, samt et bord og materialer til at lave kreative aktiviteter. Det er også her der er mulighed for at udstille de kreative produkter der laves, hvis det ønskes. Herudover har vi en hyggelig TV-stue, som grænser op til køkkenalrummet.

I vestfløjen ligger administrationens kontorer og mødelokaler. Det er også her nattevagten sover.

​Vest for hovedbygningen ligger tre annekser. Et bygget i år 2000, på 62 m2, og to bygget i år 2012, hver på 40 m2. Alle har de en stor terrasse mod syd.

Ved siden af hovedbygningen, i det der engang var hestestald, finder man vores massagerum, vaskerum, værksted, motionsrum, samt fyrrummet, hvor vores pillefyr står.

Vi tror på, at de fysiske omgivelser man færdes i, påvirker mennesker i positiv eller negativ retning. At grimme omgivelser kan gøre mennesker nedtrykte og omvendt, at skønne omgivelser kan hjælpe til at løfte humøret. Filosofien på Stainagaard er derfor, at al udviklings arbejde har de bedste forudsætninger i et roligt og rent miljø. Vi prioriterer derfor enkelthed og høj æstetik, uden overflødigt rod.

Individ og fællesskab

Hver sit liv

Vi tror på, at det er vigtigt at opretholde overordnede drømme og mål i livet, og at helbredelse opstår når den enkelte støttes fordomsfrit i at finde sin måde at leve sit liv på. Da livet aldrig leves alene, men altid i en sammenhæng, bruger vi fællesskabet i botilbuddet til at undersøge, hvad det er der sker i dig, når et fællesskab stiller krav, eller du selv har krav til fællesskabet.

På Stainagaard tilrettelægger vi den pædagogiske og terapeutiske tilgang individuelt, så hvert forløb er tilpasset præcis dine behov og formåen som beboer.

Vi mener, at det er vigtigt, at der er en fast rytme og at dagens indhold er en blanding af ting der skal gøres for at livet fungerer, (eks. rengøring, tøjvask m.m.) og ting der tilfredsstiller dine personlige interesser, lyst og behov (f.eks. undervisning, praktik, arbejde, motion og fritidsinteresser). Vi har i dagligdagen en stadig dialog om spændingsfeltet mellem ansvar i forhold til fællesskabet og den enkeltes frihed, til at handle selvstændigt.

Mål og resultater

Målet med opholdet kan være​

  • ​At lære praktiske og sociale færdigheder
  • At opdage sammenhænge mellem mønstre i handlinger følelser og tanker
  • At træne ændring af negative mønstre
  • At få indsigt i egne muligheder og begrænsninger
  • At kunne klare en mere selvstændig bo- og livsform
  • At finde frem til, hvad der for en selv, er et meningsfuldt liv, med størst mulig livskvalitet

Krav og støtte

Når du skal bo på Stainagaard forventer vi, at du har et ønske om – og er villig til – at arbejde med dig selv, med henblik på at komme i en bedre livssituation.

Vi på Stainagaard vil støtte op om processen.

At bo sammen

​En del af det at bo i bofællesskab, indebærer at der er en række opgaver, som er fælles. Det er f.eks. rengøring og madlavning, hvor du som beboer forpligter dig til at deltage. Vi tager selvfølgelig højde for at du kan være forhindret i at varetage dine opgaver pga. psykisk eller fysisk sygdom. I så fald kan du melde dig syg, og en medarbejder træder ind som “vikar” og løser opgaven.

Vi har valgt den kollektive boform (bofællesskab) i § 107 botilbuddet, fordi mange med en psykisk lidelse ofte har svært ved at fungere sammen med andre. Vi mener derfor at det er af væsentlig betydning for den fremtidige livskvalitet, at du træner at være sammen med andre mennesker. Dette indebærer også et fælles ansvar for at tingene fungerer, mht. indkøb, rengøring, madlavning m.m. I et bofællesskab kender man hinanden på både godt og ondt, og gennem indlevelse og medleven i de andres proces, øges den sociale forståelse og omsorgen for hinanden.

Husmøde

Der er husmøde hver anden uge, hvor der udveksles informationer fra personalemødet, nye tiltag, dilemmaer og andet præsenteres og drøftes, og emner, som man kunne ønske drøftet på et personalemøde præsenteres af beboerne. På disse møder aftales også hvilke ønsker beboerne har for ture ud af huset, aktivitetsønsker, ferieønsker osv.

Ture, Fester & Gæster

Social træningstur

Hvert år tager vi på en ferielignende, social træningstur for de beboere som har lyst, for at træne det at rejse, spise og overnatte andre steder end de vante. For de beboere som ønsker at blive hjemme, planlægges andre fælles aktiviteter.

Planlægningen af hvor turene skal gå hen, finder sted i samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Det kan være hotelophold eller en tur i sommerhus i Danmark eller det nordlige Tyskland, alt efter de enkelte beboeres ønsker og formåen. Formålet med turen er at klæde den enkelte beboer på til at kunne komme omkring og være afsted på ferie, når man engang ikke bor i botilbuddet længere.

Fester

På Stainagaard har vi en række traditioner, hvor vi festligholder fødselsdage, og højtider som påske, Sankt Hans, Mortens aften, Halloween, julen med en julefrokost og Nytårsaften. Fødselsdage afholdes efter den aktuelle fødselars ønsker.

Juleaften er beboerne som hovedregel hos familie eller venner.

På fredage arrangerer vi ind imellem en hyggestund som optakt til weekenden, hvor beboerne samles omkring chips og en sodavand.

​Når en beboer skal flytte fra Stainagaard, laves der et afslutningsarragement tilrettelagt efter den aktuelle beboeres ønsker.

​​Hvert år holder vi sommerfest for alle beboere, medarbejdere og pårørende.

Gæster

Forældre og andre pårørende er velkomne på Stainagaard. Vi opfordrer til, at man orienter om gæster i god tid, så de andre beboere, kan være trygge ved hvem de kan møde i fælleslokalerne.

Medarbejderne skal ligeledes informeres, såfremt gæster skal overnatte.