Stoa Fonden

Stoa Fondens to botilbud er lidt forskellige i fysisk indretning og beliggenhed, såvel som i vores specialisering, men værdigrundlag, tilgange og metoder er de samme.

Botilbuddet Adelgade 2b

Hjemligt og tæt på det hele

I vores botilbud på Adelgade 2b bor du lige ved Skanderborg Sø, midt imellem by og skov, så du kan være i centrum eller ved skoven indenfor 10 minutters gang. I
Adelgade hjælper vi 5 mennesker i eget værelse, med delte toiletter (efter SEL § 107).

Her er vi specialiserede i at hjælpe dig, der har psykiske vanskeligheder, som svære spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, skizofreni og selvskade.

I huset i Adelgade tilbyder vi midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, hvor du bor i bofællesskab med andre. Vi tilbyder også længerevarende botilbud  efter servicelovens § 108, hvor du råder over din egen lejlighed, i Skanderborg.

Stoa Gruppen - behandling af spiseforstyrelser

Botilbuddet Stainagaard

Luftfoto af Stainagaard

Frisk luft og udsigt over vidderne

På Botilbuddet Stainagaard er du tæt på naturen i det bakkede landskab ved Ejer Baunehøj. Her er der god plads, både ude og inde, til dig der har brug for ro og
fred. Her bor 4 mennesker i eget værelse med delt toilet i hovedbygningen og 3 personer i vores 3 annekser (efter SEL § 107 & 108).

Her yder vi specialiseret hjælp til dig, som kæmper med svære psykiske vanskeligheder som skizofreni, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Måske har du også andre vanskeligheder som f.eks. selvskade, depression, angst, autismespektrumforstyrrelser eller et tidligere misbrug.