Tresporet behandling af spiseforstyrrelser

Vi behandler spiseforstyrrelsen ud fra tre spor, fordi det er vores erfaring, at kombinationen af praktik, og det at arbejde med det interpersonelle i rehabiliteringsforløbet, har den største effekt.

De tre spor består af:

– Et handlingsorienteret, fysisk spor, hvor vi sammen arbejder på at du får et normaliseret og stabilt spisemønster, uden opkast, afføringsmidler og overmotionering.

– Et terapeutisk, psykisk spor, hvor vi arbejder med de svære følelser der opstår, når man går imod spiseforstyrrelsen, samt med de mulige årsager til spiseforstyrrelsen.

– Det tredje spor er det sociale, relationelle, hvor vi arbejder med dine relationer til andre mennesker.

Det handlingsorienterede spor indebærer at du modtager støtte til spisning, kostplanlægning, motion og aktivitet.

Konkret betyder det, at der f.eks. er faste spisetider i botilbuddet og at der altid deltager en eller flere medarbejdere i måltidet. Vi er opmærksomme på at tilbyde almindelig, sund mad med mulighed for at få grønt til alle måltider. Måltiderne forberedes og planlægges i samarbejde med dig og vi hjælper med at afveje og opmåle mad i de rette mængder. Vi taler ikke om mad imens vi spiser, men snakker ellers løbende om maden og hvad der er normalt og unormalt. Du kan efter behov få individuelle aftaler omkring spisningen – eksempelvis, at du skal have samværstid med en medarbejder efter måltider.

Herudover arbejder vi med kostdagbøger, som du som beboer udfylder, vi registrerer måltider, evt. opkastninger, vægt og holder øje med blodprøver. Vi støtter dig i at udarbejde og/eller overholde eventuelle kostplaner og vi foretager vejning og udarbejder BMI skemaer, hvis det er relevant.

I ugemøderne og de rådgivende samtaler, taler vi om spiseforstyrrelsens mekanismer og indvirkning på dit liv og dine handlinger. Vi er opmærksomme på at få fat i den del af dig, der ønsker at spise og blive rask. Alt efter hvilken type spiseforstyrrelse, det drejer sig om, spørger vi ind til din kost, motion, opkast og afføringsmidler, samt evt. anden selvskade.

I det terapeutiske spor arbejder vi sammen med dig på at forholde os til – og bearbejde – de svære følelser, der følger af arbejdet med spiseforstyrrelsen, samt til arbejdet med relationer til andre mennesker.

I det relationelle spor støtter vi bl.a. op omkring, at du udvikler og fastholder et ungdomsliv med aktiviteter udenfor huset. Desuden hjælper vi dig med at koordinere samarbejdet med relevante parter, fx Center for Spiseforstyrrelser i Århus, familie, netværk, diætister, psykiatrisk afdeling m.fl. Metoden bygger på den relationelle behandling, som du kan læse mere om på fanen der hedder sådan.

Vi har erfaring for, at når du får fat i spiseforstyrrelsens mønster og funktion er det muligt, at samarbejde om forandring og rehabilitering. I de perioder, hvor du ikke selv kan bære håbet om forandring og helbredelse, bærer vi det for dig. Vi giver ansvaret tilbage i takt med, at den raske del af dig udvikles.

Vores metoder til behandling af spiseforstyrrelser understøtter Socialstyrelsens nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Stifter i Stoa Gruppen, Heidi Sørensen, har desuden været med til at udvikle KOK-uddannelsen, en efteruddannelse i behandling af spiseforstyrrelser, til fagprofessionelle.