Visitation, indslusning og udslusning

Visitation

Vores visitationsprocedure er som følger:

  • Vi får en henvendelse fra dig, din sagsbehandler eller pårørende
  • Hvis vi umiddelbart tænker at du kan passe ind hos os, beder vi om skriftligt materiale om dine udfordringer fra din sagsbehandler.
  • Materialet læses af ledere og behandlingsansvarlige og drøftes på et ledermøde og evt. personalemøde.
  • Vi indkalder til et forbesøg.
  • Vi beder dig overveje om du tænker at vi er et godt match, imens vi gør det samme.
  • Evt. et yderligere forbesøg.
  • Tilbagemelding fra os til dig/din sagsbehandler og omvendt.
  • Hvis alle parter er positive, aftales en indflytningsdato/dato for start af udredning.

Indslusning

Da mange af de mennesker vi støtter kæmper med meget svære problematikker, kan det for nogle være nødvendigt med et længere indslusningsforløb, før man f.eks. er klar til at flytte ind i et af vores botilbud. Vi har stor fleksibilitet omkring at tilpasse ydelsen, så den matcher dit behov.

Udslusning

Efter et ophold i et af vores botilbud er der mulighed for at lave en integreret udslusning fra vores botilbud til vores bostøtte. I udslusningsforløbet har du i begyndelsen tæt kontakt til huset og mulighed for at spise med og overnatte, hvis det er for svært at sove i din nye lejlighed i starten. I Stoa Gruppens bostøtte vil pædagogikken, samt mange af ansigterne desuden være kendte, da du i dit forløb har haft kontakt med en del af Stoa Gruppens faste medarbejdere.

Vi tilbyder også udslusningsforløb i det tilfælde hvor du efter endt ophold hos os ønsker at vende tilbage til hjemkommunen eller ønsker at bosætte dig et helt tredje sted og vi er meget fleksible med at tilpasse forløbet til dine ønsker. Vi har således tidligere givet støtte til én der var ude at sejle, én der rejste i Sydeuropa og i flere forskellige danske byer.

Vi tilbyder desuden bostøtte til dig, der ikke har brug for et botilbud med døgndækning, men som ønsker at blive i egen bolig.

Du kan læse mere om vores tilbud om ydelser i eget hjem under Stoa Udgående Team.