Stoa Fonden

Botilbuddet Adelgade

I Botilbuddet Adelgade er vi specialiserede i at hjælpe dig, der har psykiske vanskeligheder, som svære spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og skizofreni.

Under dette botilbud tilbyder vi midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, hvor du bor i bofællesskab med andre og enkelte længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, hvor du råder over din egen lejlighed et andet sted i Skanderborg by.

Stoa Gruppen - behandling af spiseforstyrelser
Tag et kig i pixi-udgaven af vores beboerhåndbog, hvor du kan læse om de grundlæggende ting i Botilbuddet Adelgade.

Huset

Stoa Botilbud Adelgade har til huse i en hyggelig, ældre ejendom på Adelgade 2B i Skanderborg, tæt på skov, sø og bymidten. Der er ca. 3 km. fra botilbuddet til Skanderborg Station.

Stuen i Stoa Botilbud

Vi tror på det fysiske miljø som en helbredende faktor. Derfor er huset indrettet hjemligt og rart, og vi lægger vægt på at her er rent og pænt.

Spisekøkenet i Stoa Botilbud
Beboerværelse i Stoa Botilbud

Hver beboer har et eller to værelser til rådighed. Der er to til tre beboere om hvert badeværelse. Der er adgang til et fælles, nyrenoveret køkken og en hyggelig stue.

I stueetagen er der en separat medarbejderafdeling med kontor og sove/hvilerum.

Husets beliggenhed tæt på bymidten giver let mulighed for indkøb og andre aktiviteter i byen. Eksempelvis kan man gå i biografen sammen eller på café. Der er desuden flere beboere, der benytter sig af muligheden for at få fritidsjob i byens butikker eller biograf.

Vi har en hyggelig gårdhave, hvor vi har udsigt til søen. Her holder vi grillaftner og andre aktiviteter om sommeren. Skoven og søerne giver mulighed for smukke gåture og anden motion.

Individ og fællesskab

Vi tror på, at det er vigtigt at opretholde overordnede drømme og mål i livet, og at helbredelse opstår når den enkelte støttes fordomsfrit i at finde sin måde at leve sit liv på. Da livet aldrig leves alene, men altid i en sammenhæng, bruger vi fællesskabet i botilbuddet til at undersøge, hvad det er der sker i dig som beboer, når et fællesskab stiller krav, eller du selv har krav til fællesskabet.

At bo sammen

Vi har valgt den kollektive boform (bofællesskab) i § 107 botilbuddet, fordi det når man er psykisk skrøbelig, også kan være udfordrende at fungere sammen med andre. Vi mener derfor at det er af væsentlig betydning for den fremtidige livskvalitet, at du får lært at være sammen med andre. Dette indebærer også et fælles ansvar for at tingene fungerer, mht. indkøb, rengøring, madlavning m.m. I et bofællesskab kender man hinanden på både godt og ondt, og gennem indlevelse og medleven i de andres proces, øges den sociale forståelse og omsorgen for hinanden.

Hver sit liv

Vi lægger vægt på at der laves et individuelt dagsprogram med hver enkelt beboer. Vi mener, at det er vigtigt, at der er en fast rytme og at dagens indhold er en blanding af ting der skal gøres for at livet fungerer, (eks. rengøring, tøjvask m.m.) og ting der tilfredsstiller dine personlige interesser, lyst og behov (eks. undervisning, motion, fritidsinteresser, arbejde). Vi har i dagligdagen en stadig dialog om spændingsfeltet mellem ansvar i forhold til fællesskabet og den enkeltes frihed, til at handle selvstændigt.

Ture, Fester & Gæster

Social træningstur

Hvert år tager vi på en ferielignende, social træningstur for de beboere som har lyst, for at træne det at rejse, spise og overnatte andre steder end de vante. For de beboere som ønsker at blive hjemme, planlægges andre fælles aktiviteter.

Planlægningen af hvor turene skal gå hen, finder sted i samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Det kan være hotelophold eller en tur i sommerhus i Danmark eller det nordlige Tyskland, alt efter de enkelte beboeres ønsker og formåen. Formålet med turen er at klæde den enkelte beboer på til at kunne komme omkring og være afsted på ferie, når man engang ikke bor i botilbuddet længere.

​Fester

I fondens botilbud har vi en række traditioner, hvor vi festligholder fødselsdage, og højtider som påske, Sankt Hans, Mortens aften, Halloween, julen med en julefrokost og Nytårsaften. Fødselsdage afholdes efter den aktuelle fødselars ønsker.

Juleaften er beboerne som hovedregel hos familie eller venner.

​Hvert år holder vi sommerfest for alle beboere, medarbejdere og pårørende.

​Når en beboer skal flytte fra botilbuddet, holder vi afslutning på opholdet med kaffe og kage.

Gæster

Forældre og andre pårørende er velkomne i botilbuddet. Vi opfordrer til, at man orienter om gæster i god tid, så de andre beboere, kan være trygge ved hvem de kan møde i fælleslokalerne.

Medarbejderne skal ligeledes informeres, såfremt gæster skal overnatte.