Hvad er selvskade?

Selvskadende adfærd indebærer at man gør fysisk eller psykisk skade på sig selv. Årsagen til den selvskadende adfærd er ofte et forsøg på at håndtere og regulere svære tanker og følelser. Det er altså i udgangspunktet faktisk udtryk for at man forsøger at beskytte sig selv mod følelser, der opleves værre, end den smerte man påfører sig. På den måde er det en form for mestringsstrategi. Men da det at selvskade ofte medfører nye følelser af skyld og skam, er det en meget kortsigtet løsning, der i længden får de udfordringer man kæmper med til at blive større.

Selvskade kan også defineres som en bevidst handling, hvor man gør fysisk skade på kroppen, uden intention om selvmord, selvom skaden kan være så voldsom at den er livstruende. Der skelnes dog mellem om man gør det i en psykotisk eller ikke-psykotisk tilstand.

Årsagerne kan være mange, f.eks. ensomhed, mobning, pludselige ændringer i livet eller traumatiske begivenheder som seksuelle overgreb, misbrug, omsorgssvigt m.m. Dertil kan årsagen til at man selvskader bunde i en bagvedliggende, psykiatrisk diagnose.

Selvskadende adfærd er ikke en selvstændig diagnose, men ses ofte i sammenhæng med andre diagnoser eller vanskeligheder, som personlighedsforstyrrelse, skizotypi eller spiseforstyrrelse.

Symptomer

Selvskade kan have mange forskellige udtryk, der dog alle indebærer at man gør skade på sig selv, enten fysisk eller psykisk.

Fysisk kan det komme til udtryk som en direkte, tidsbegrænset, intentionel handling, som at skære, brænde, kradse, bide eller slå sig selv. Men skaden kan også påføres mere indirekte og diffust over lang tid, som misbrug af alkohol eller stoffer, uhensigtsmæssige spisemønstre eller risikofyldt seksuel adfærd.

En psykisk form for selvskade kan være den digitale selvskade, hvor man mobber sig selv over internettet, typisk på sociale medier og gennem falske profiler, så det kan give indtryk af, at det er andre der skriver om en.

Selvskade by proxy er en form for indirekte selvskade, hvor man f.eks. opsøger slagsmål så man kommer til skade eller under en indlæggelse indirekte, foranstalter at personalet griber til tvangsfastholdelse.

Kan man blive rask?

Det er bestemt muligt at komme sig over en trang til at selvskade, men det kan tage tid og der kan være tilbagefald undervejs.

Muligheder for behandling

Der er dokumentation for, at en tidlig indsats, øger chancerne for bedring betydeligt.

Hvilken behandling der er mest effektiv, afhænger af om du også kæmper med andre psykiske udfordringer, ud over selvskaden. Dertil kan det være svært at sige, hvad der er mest effektivt, da selvskade ikke er en diagnose i sig selv og den viden man har om det, derfor alt sammen er opsamlet i forbindelse med behandling af en anden psykiatrisk diagnose, typisk borderline personlighedsforstyrrelse, depression, eller selvmordsforsøg. Men metoder som Kognitiv adfærdsterapi, Dialektisk adfærdsterapi (DAT), Emotion Regulation Group Therapy (ERGT), Psykodynamisk terapi og Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) viser alle positive resultater til behandling af selvskade i forbindelse med anden lidelse.

Myter

De der selvskader vil bare have opmærksomhed

Mange tror at grunden til at man selvskader er for at få opmærksomhed. Det er dog sjældent tilfældet, da mange forsøger at skjule deres selvskader og føler skyld og skam efter at de har gjort det.

Det er kun piger der selvskader

Det er rigtigt at der er flere piger der selvskader end drenge, men der er drenge som gør det og de gør det ofte i en større udstrækning end pigerne. Hos drengene kan det være sværere at opdage, da de typisk bruger metoder som at slå hoved eller hånden ind i en væg, provokere andre så de slår dem o.lign., hvor de blå mærker forklares med at være uheld eller sportsskader.

Folk der selvskader må nyde det

Der er intet der tyder på, at mennesker der selvskader, har en højere smertetolerance end andre. Tvært imod bruger nogle smerten til at straffe sig selv. For andre, der f.eks. har en slem depression og derfor har svært ved at mærke sig selv, kan selvskaden være en måde trods alt at føle noget, om end på en ubehagelig måde.

Selvskade er tegn på at man ønsker at begå selvmord

De fleste der selvskader, gør det ikke for at dø af det. Tvært imod kan det være en måde at udholde at leve med noget der er svært. Nogle typer af selvskade kan dog være livstruende, hvilket er en af grundene til at det er vigtigt at opsøge hjælp til at finde andre måder at håndtere det, som er svært.

Hvor kan jeg få hjælp?

Har du brug for rådgivning om selvskade, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan også kontakte Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, som har en række forskellige rådgivningstilbud.

Hvis du har akut behov for hjælp eller selvmordstanker, kan du kontakte følgende:

Hvad kan jeg selv gøre?

“Flyt dig til andre omgivelser”, “Græd”, “lyt til en playliste”, “vask dine arme” og “skriv om din trang til at selvskade” er nogle af de råd, OPUS Århus, har udviklet som alternativer til at selvskade. 

Se den fulde liste, som du også kan downloade, under linket ovenfor.

SAFE – en app til selvskade

SAFE er en app, der kan hjælpe til at håndtere trangen til at selvskade, ved at fokusere på andre, beroligende aktiviteter, så man undgår at selvskade. I værktøjskassen finder man idéer til hvordan man kan flytte fokus ved at stimulere sanserne, være kreativ og lave forskellige aktiviteter.

Appen kan give både mennesker der selvskader og pårørende øget indsigt og viden om selvskade og for de pårørende er der også råd hvordan man skal gribe det an, hvis man gerne vil hjælpe.

Dertil indeholder appen information om hvor man kan finde hjælp, både akut og gennem interesseorganisationer.

Appen er udviklet af psykiatrien i Region Sjælland, i et samarbejde mellem behandlere, patienter og pårørende fra sengeafdelinger i Psykiatrien Syd, Psykiatrisk Forskningsenhed i Slagelse, Regions Sjællands App Center og virksomheden Medware Aps. Den kan downloades gratis fra APP Store, hvis du har en Iphone.

Se video om appen

Mere om selvskade

Video

Her finder du 3 videoer fra LMS – Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade – om selvskade

Hvorfor selvskader man?

Klip fra DRs P3 Essensen om selvskade.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Digital selvskade

TV-Echo om Victorias digitale selvskade

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Børnetelefonen

Her kan du få hjælp, hvis du har lyst til at selvskade. Du kan altid ringe eller skrive til Børnetelefonen på 116111, de er klar til at lytte og hjælpe, og du er 100% anonym.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

ANTV taler med Ida Barmer Rundager fra LMS

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Bliv klogere på selvskade

Video fra arrangement fra Psykinfo og Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade d. 6. juni 2024.

Artikler

4 historier om selvskade i Information

Læs om 4 forskellige baggrunde, der første til selvskade, samt 4 strategier til at komme sig og holde sig stabil

Gå til artikel

Sygeplejersker skal ikke gribe fysisk ind ved selvskade

Artikel i fagbladet Sygeplejersken.

Gå til artikel

Psykologens råd: Når du er pårørende til en ung, der skader sig selv

Artikel fra pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

Indeholder også link til webinar om emnet. 

Gå til artikel

Hold om dem. Sig, du elsker dem. 

Den første snak om selvskade er afgørende.

Artikel fra Zetland om hvordan du som pårørende håndterer at dit barn selvskader.

Gå til artikel

Hvad siger de unge selv om, hvorfor de skader sig?

Norsk forskningsartikel fra Tidsskriftet, tidsskrift for den norske lægeforening. 

Gå til artikel

Podcasts

Digital selvskade med Lotte Rubæk 

Aftenklubben taler om digital selvskade, herunder Auto-trolling’, ‘Self-baiting’ og ‘Digitalisering af fysisk selvskade’.

Lyt til podcast

Når selvskade bliver en løsning

Et afsnit fra Psykinfos podcastserie “Lad os tale om psykisk sygdom” om selvskade.

Lyt til podcast

Nogle af vores kilder til viden om personlighedsforstyrrelser, hvor du kan læse mere…

Definition af selvskade hos Vidensportalen på det Sociale område: https://vidensportal.dk/boern-og-unge/selvskadende-adfaerd/definition 

Veje ind og ud af selvskade – Rapport fra Vioss (Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade): https://spiseforstyrrelse.dk/sites/lmsos.dk/files/media/document/Vejen-ind-og-ud-af-selvskade.pdf 

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade 

Definitionen af selvskade på sundhed.dk

Veje ind og ud af selvskade – Rapport fra Vioss

Mindhelper om selvskade

Børns vilkår om selvskade