Behandling af selvskade

I Stoa Gruppen har vi stor erfaring i at hjælpe mennesker, som har brug for støtte til at komme ud af et mønster, hvor man bruger selvskade, som en måde at håndtere forskellige belastningssituationer.

Da de mennesker, som henvises til et forløb hos os, henvises på baggrund af en anden lidelse (da selvskade ikke er en diagnose i sig selv), behandles selvskaden som en del af den samlede tilgang til de problematikker du kommer med.

Vi anvender en række grundlæggende metoder, der har vist sig at være hjælpsomme ved svære sindslidelser, bl.a.:

Den recoveryorienterede tilgang, hvor udgangspunktet er, at man selv er den største ’ekspert’ i sin egen sygdom. Ved at man bliver inddraget i behandlingsprocessen, kan man genvinde noget af den magt man ellers kan føle sig sat udenfor, når man skal leve med symptomer, som man ikke selv er herre over.

SUM og SOL

Til at støtte det personlige udviklingsarbejde anvender vi to modeller, SUM (Stoas UdviklingsModel) og SOL (stressreduktions- og læringsmodel).

  • SUM er vores måde at organisere vores samarbejde omkring din mål med opholdet hos os, på både kort og langt sigt.
  • SOL er en stressreduktions- og læringsmodel, med en indbygget tilgang til selv at vurdere hvordan man har det og blive bevidst om de mestringsstrategier man kan have for at håndtere det, når det bliver svært. Strategier, som ikke altid er hensigtsmæssige, såsom selvskade.

Vi arbejder her med at prøve at sætte noget andet i stedet, når trangen til at selvskade melder sig. F.eks. at stimulere kroppen på anden vis, gennem ballstick, en gåtur i skoven, app, klatre i træer, ring til en veninde, løb en tur, svøm, sort bog (bare ting jeg har fundet på nettet, men vil gerne kunne skrive noget i den stil).

Mentalisering, Social træning og Miljøterapi

I Stoa Gruppen ser vi arbejdet med relationerne som vores vigtigste redskab og vi tænker at det er i samvær med andre at vi lærer noget om os selv og hinanden.

Samtidig er relationerne noget af det, der for alvor kan trigge en følelsesmæssig reaktion, som kan give lyst til at selvskade.

Derfor er en af de ting, vi har i værktøjskassen mentalisering, som er en træning i at se sig selv udefra og andre indefra. Metoden øger din forståelse for dine egne tanker, følelser, motiver og handlinger. Samtidig bliver du også bedre til at forstå andre menneskers tanker, følelser, motiver og handlinger.

På det sociale niveau arbejder vi også med relationerne til hinanden i botilbuddet og til andre mennesker. Det sker via miljøterapi, træningsgruppe, gruppemøder, aktiviteter, sociale træningsture, netværksintervention m.m.

Vi bruger ADL-træning (almindelig daglig levevis) som en del af miljøterapien. ADL-træningen kan hjælpe til at få styr på alle de daglige rutiner, i de perioder hvor selv de mindste ting føles uoverskuelige.

Terapeutisk støtte

På det terapeutiske niveau arbejder vi med de svære følelser der opstår i relationerne til andre mennesker. Det sker i samtaler, gruppemøder og kropsbehandling.

Som en del af det terapeutiske arbejde bruger vi psykoedukation, hvor man lærer alt det grundlæggende om den sygdom man har og hvordan man bedst håndterer den.

Herudover tilbydes alle som er tilknyttet Stoa Gruppen ugentlig NADA behandling og periodevise mindfulnessforløb.

Medicinsk behandling

Da der ikke findes medicin, som virker på de problematikker som fører til selvskade, anvender vi kun medicinsk behandling ordineret af psykiater eller psykiatrisk afdeling, i de tilfælde hvor medicinen kan hjælpe mod den primære diagnose. Her kan medicin i form af antidepressiva og stemningsstabiliserende, beroligende eller angstdæmpende præparater hjælpe til at dulme voldsomme følelsesudsving mellem vrede, tristhed, angst eller andre følelser.

Øvrig værktøjskasse:

Som medarbejdere trækker vi desuden på denne værktøjskasse i behandlingen, som betyder at vi:

  • Som medarbejdere selv træner mentalisering og affektregulering
  • Skaber rammer man kan læne sig ind i, tillidsfulde rum hvor der er plads til at reflektere og ventilere og undersøge hvad der er årsagen til mange af de symptomer beboeren har
  • Gør alt vi kan, for at hvile i os selv, kende egne grænser og lave sunde og stabile tilknytninger,
  • Er autentiske, sympatiske og i stand til at arbejde med os selv (vi kender ikke nødvendigvis sandheden, det gør beboeren måske bedre selv).
  • Bærer håbet