Bestyrelsen i vores botilbud

Vores to botilbud drives som fonde med en bestyrelse. Bestyrelsen er fondenes øverste ledelse. Som interne medlemmer har vi stifter af tilbuddene og direktøren, hvorved vi har føling med både hverdagslivet og det bredere perspektiv i den grundlæggende tilgang til fondens kerneopgave.

Dertil har vi udefrakommende medlemmer, som kvalificerer sig ved dels at have viden om vores felt, dels at have en specialiseret faglighed, der kan give perspektiv, kritisk sans og inspiration hos os, med afsmitning ud i hele organisationen.

Bestyrelsen er som sådan ikke meget synlige i det daglige, men medlemmerne er med ind over alle vigtige beslutninger omkring drift, økonomi, nye metodiske tilgange, kvalitetsudvikling m.m.

OBS! Siden er under opdatering og du vil snart kunne læse mere om alle bestyrelsesmedlemmer :-).

Bestyrelsesformand, Tommy Midtgaard

Tommy Midtgaard Jensen, bestyrelsens formand

Foto er på vej…

Else Folmer, bestyrelsesmedlem

Stine Page, bestyrelsesmedlem

Direktør for Stoa Gruppen Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, bestyrelsesmedlem

Anders Madsen, bestyrelsesmedlem