Bestyrelsen i vores botilbud

Vores to botilbud drives under Stoa Fonden og har dermed en bestyrelse som øverste ledelse. Som interne medlemmer har vi stifterne af tilbuddene og – snart igen – en medarbejderrepræsentant, hvorved vi har føling med både hverdagslivet og det bredere perspektiv i tilgangen til fondens kerneopgave.

Dertil har vi udefrakommende medlemmer, som kvalificerer sig ved dels at have viden om vores felt, dels at have en specialiseret faglighed, der kan give perspektiv, kritisk sans og inspiration hos os, med afsmitning ud i hele organisationen.

Bestyrelsen er som sådan ikke meget synlige i det daglige, men medlemmerne er med ind over alle vigtige beslutninger omkring drift, økonomi, nye metodiske tilgange, kvalitetsudvikling m.m.

Direktør for Stoa Gruppen Heidi Sørensen

Heidi Sørensen, bestyrelsesforperson

Else Folmer, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesformand, Tommy Midtgaard

Tommy Midtgaard Jensen, bestyrelsensmedlem

Stine Page, bestyrelsesmedlem

Anders Madsen, bestyrelsesmedlem