Om os

Som medarbejdere i Stoa Gruppen oplever vi det berigende at være sammen med mennesker, som udvikler sig på trods af alle odds. Det giver ydmyghed og perspektiv i eget liv.

Vi har 40 års erfaring i at skabe fleksible og utraditionelle døgntilbud for mennesker i alvorlig krise. Vi kan støtte dig, der har en alvorlig sindslidelse eller er i en anden form for krise, og løse meget komplekse problemstillinger, som fx en dobbeltdiagnose kan give.

Vi ønsker at indrette vores tilbud efter både brugerens og de samfundsmæssige behov. Vi tror på at det er den daglige kontakt os imellem og det lange træk, der skaber varige forandringer.

Vi har et højt niveau af faglighed i udviklingsplaner og statusser, så både brugere, samarbejdsparter og vi ved, hvad der arbejdes henimod og hvordan der arbejdes.

Vi har siden 2005 været en del af LOS Akkreditering som 1.bølgested og er akkrediteret 3 gange gennem Akkreditering Danmark, for derigennem at højne kvaliteten i vores arbejde. Vi har derved fået implementeret evalueringsmetoder, som kan bruges til at vurdere sociale processer og arbejder kontinuerligt og målrettet med at højne kvaliteten i vores tilbud.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Stoa Gruppen er stiftet af Heidi Sørensen og Anders Madsen 2002, ligesom Anders Madsen også er medstifter af Botilbuddet Stainagaard tilbage i 1983. Her kan du høre lidt om deres tanker bag den måde vi driver sociale tilbud.

Værdigrundlag

Stoa Gruppen har et grundlæggende humanistisk menneskesyn

Vi ønsker at arbejde med os selv, og vi er modige nok til at erkende og arbejde med egne svagheder.

Vi vil arbejde med vores relationer indbyrdes. Vi tror på at åbenhed, ærlighed og gensidig omsorg giver det bedste forhold imellem beboere, medarbejdere og ledelse både internt i de forskellige grupper og grupperne imellem.

Vi er loyale overfor hinanden og stedet. Vi bruger hinandens forskellige kompetencer og ressourcer i hverdagen

For medarbejderne gælder det, at vigtige beslutninger træffes i samråd med ledelse og kolleger. For beboere gælder det, at beslutninger, der påvirker de andre beboere eller medarbejdere træffes i samråd med beboere, medarbejdere og ledelse.

Vi tror på, at vi alle gør vores bedste ud fra de resurser, vi har. Vi har tillid til hinanden og bakker hinanden op.

Vi mener at:

Et livs værdi kan kun vurderes af den, hvis liv det er, og som lever det.

Velvære er at sætte sig mål indefra og arbejde på at realisere dem.