Hvad er skizofreni?

Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som ofte rammer i ungdommen, når man er mellem 15-25 år. 1 ud af 100 mennesker i Danmark rammes af lidelsen, den er på den måde relativt almindelig og de fleste vil kende nogen der er ramt.

Symptomer

Skizofreni er en sygdom i hjernen, der kan ramme tænkning, følelsesliv, perception (sansning + opfattelse) og kontaktevne. Dette kommer til udtryk gennem psykoser, hvor man kan have hallucinationer (som at høre stemmer), sansebedrag (hvor man ser ting som andre ikke kan se) eller vrangforestillinger (hvor man f.eks. kan føle sig forfulgt). Man kan desuden opleve  tale- eller sprogforstyrrelser, samt kognitiv dysfunktion (hvor man f.eks. kan have svært ved at koncentrere sig, lære nye ting eller huske ting), samt negative symptomer, der omfatter initiativløshed og social tilbagetrækning.

Myter

Skizofreni er omgærdet af mange myter og fordomme, som ikke har hold i sandheden, bl.a. at man har flere personligheder eller at mennesker som har skizofreni er farlige.

Dette forstærkes af, at man de seneste år i daglig tale også er begyndt at bruge betegnelsen skizofren billedligt, til at beskrive konflikt eller ambivalens.

Ligesom det bidrager til at skævvride den generelle opfattelse af sygdommen, at pressen er tilbøjelig til at bringe de historier, hvor mennesker med skizofreni har været involveret i personfarlig kriminalitet, uden hensyn til om der f.eks. også var stoffer involveret eller lign.

Kan man blive rask?

Tidligere var den generelle opfattelse, at man ikke kunne komme sig af skizofreni. Men vi ved nu, at chancerne for at blive rask, eller i hvert fald blive i stand til at leve et ret almindeligt liv trods symptomerne, øges betydeligt med den rette behandling.

Omkring 20 % af de ramte bliver fuldstændig raske. Ca 60 % kommer sig mere eller mindre og kan klare et almindeligt liv med støtte og god behandling. 20 % vil have større problemer med tilbagefald og indlæggelser. Men selv her kan god støtte gøre en stor forskel i at den ramte får hvad man selv tænker er en god livskvalitet, efter de omstændigheder.

Læs mere om Stoa Gruppens behandlingsmetoder

Behandling

Der er dokumentation for at en tidlig indsats, som ved mange andre sygdomme, øger chancerne for bedring betydeligt.

I Stoa Gruppen anvender vi en række metoder, der har vist sig at være hjælpsomme ved skizofreni, bl.a.:

  • Medicinsk behandling som er gavnligt for mange, hvor vi implementerer den medicinske behandling, der er ordineret af psykiater eller af psykiatrisk afdeling.
  • Psykoedukation, hvor man lærer alt det grundlæggende om sygdommen og hvordan man bedst håndterer den.
  • Den recoveryorienterede tilgang, der handler om at man selv er den største ’ekspert’ i sin egen sygdom. Ved at man bliver inddraget i behandlingsprocessen, kan man genvinde noget af den magt man ellers kan føle sig sat udenfor, når man skal leve med symptomer, som man ikke selv er herre over.
  • Vi arbejder med ADL (almindelig daglig levevis) træning, som kan hjælpe til at få styr på alle de daglige rutiner, i de perioder hvor selv de mindste ting føles uoverskuelige.
  • Vi arbejder med SOL, som er en stressreduktions- og læringsmodel, med en indbygget tilgang til selv at vurdere hvordan man har det og blive bevidst om de mestringsstrategier man kan have for at håndtere det, når det bliver svært. Strategier, som ikke altid er hensigtsmæssige.
  • Dertil arbejder vi miljøterapeutisk, da den miljøterapeutiske tilgang er relationel og sigter mod at etablere og vedligeholde menneskelig kontakt, der styrker den skizofrenes forbindelse til virkeligheden og virker integrerende.

Læs mere om vores metoder og tilgange her.

Mere om skizofreni

Video & podcasts

Skizofreniens mange ansigter

Podcasten Lægens bord – Lyt til din krop tager i denne episode Skizofreni op og giver et fint og nuanceret billede af lidelsen.

Styret af stemmer

I serien Styret af Stemmer på DR3 har man ved at man ved hjælp af 3D-animation og lyddesign, i samarbejde med de unge medvirkende, forsøgt at illustrere de 5 unges ellers usynlige verden, så vi for et øjeblik kan se og høre, hvad der ellers kun foregår i de medvirkendes hoveder.

Film om at høre stemmer

Vibeke hører syv forskellige stemmer hver dag.

Ung med skizofreni

Psykiatrifonden og Skizofreniforeningen har lavet denne film i samarbejde. Den handler om at være ung og leve med skizofreni, som en spiller man er nødt til at tage højde for, i sammenhæng med alt det andet man gerne vil i sit liv. Og at man kan rigtig mange ting, på trods af en alvorlig diagnose, som skizofreni.

Artikler

Ja, man kan blive rask fra skizofreni

Artikel om Arnhild Lauveng, der kom sig efter 10 år med skizofreni og i dag er psykolog, forsker og forfatter.

Myter og tabuer omkring skizofreni

Pressemeddelelse fra En Af Os i forbindelse med Verdens Mentale Sundhedsdag, som er hvert år d. 10. oktober. Her kommer de kommer godt ind omkring de mange myter og tabuer der knytter sig til skizofreni.

Ja, jeg er skizofren, men jeg opfører mig altså ikke som Jack Nicholson i Ondskabens Hotel

Artikel om at være ung og nyligt diagnosticeret med skizofreni.

Ubehandlede psykoser er farlige – ikke de retspsykiatriske patienter

Artikel om rapport med kortlægning af sammenhængen mellem psykoser og vold.

Nogle af vores kilder til viden om skizofreni, hvor du kan læse mere…