Metoder og tilgange

Den måde vi rammesætter opholdet hos os, indebærer at give mulighed for at du som bruger kan bestemme mest muligt over dit eget liv, når ressourcerne er til det. Samtidig arbejder vi på at skabe bæredygtige mellemmenneskelige relationer, som i svære perioder kan hjælpe dig til at bære håbet. Ikke mindst sørger vi for, at vores ansatte selv er i udvikling og hele tiden opkvalificerer sig fagligt.

Vores socialfaglige metoder er udvalgt så de understøtter denne proces, med en recovery og miljøterapeutisk tilgang. Vi arbejder bl.a. med relationel behandling – herunder mentalisering – pædagogisk behandling af spiseforstyrrelser, rådgivende samtaler, massage og NADA.

Læs mere om hvordan de specifikke tilgange kan hjælpe dig…

”Jeg er glad for udviklingsplanen og det at mine ønsker og drømme bliver hørt og ikke mindst bakket op omkring. Fordi jeg kan en ting, er det ikke ensbetydende med at det kan alle. Vi bliver set som individer, på den måde føler jeg mig mødt og medbestemmende i mit liv og min behandling.”

(Beboer i botilbuddet, fra beboerevaluering)

MINDFULNESS, YOGA & COMPASSION – Forløb for psykisk sårbare

Gennem vores afdeling for mindfulness og retreats, MindRetreat, tilbyder vi, når der er tilstrækkelig interesse for det, mindfulnessforløb særligt målrettet psykisk sårbare.

Læs om tilbuddet på vores hjemmeside for mindfulnessMindRetreat

Gruppeterapeutisk tilbud

Som beboer i Stoa Botilbud, i Stoa Bostøtte og på Stainagaard, var det i foråret 2019 muligt at deltage i et gruppeforløb, hvor vi sammen kunne udforske hvad der føles både godt og svært i livet lige nu, hos den enkelte og i gruppen.

Læs hele brochuren her: Gruppeterapeutisk tilbud i Stoa Gruppen

Specialiseret behandling af spiseforstyrrelser

Se vores folder om specialiseret behandling af moderate og svære spiseforstyrrelser her:

Specialiseret behandling af moderate og svære spiseforstyrrelser