Metoder og tilgange

Den måde vi rammesætter opholdet hos os, indebærer at give mulighed for at du som bruger kan bestemme mest muligt over dit eget liv, når ressourcerne er til det. Samtidig arbejder vi på at skabe bæredygtige mellemmenneskelige relationer, som i svære perioder kan hjælpe dig til at bære håbet. Ikke mindst sørger vi for, at vores ansatte selv er i udvikling og hele tiden opkvalificerer sig fagligt.

Vores socialfaglige metoder er udvalgt så de understøtter denne proces, med en recovery og miljøterapeutisk tilgang. Vi arbejder bl.a. med relationel behandling – herunder mentalisering – pædagogisk behandling af spiseforstyrrelser, rådgivende samtaler, massage og NADA.

Læs mere om hvordan de specifikke tilgange kan hjælpe dig under knapperne til højre ->

MINDFULNESS & RECOVERY – Forløb for psykisk sårbare

Gennem vores afdeling for meditations- og mindfulnessundervisning, MindRetreat, tilbyder vi, når der er tilstrækkelig interesse for det, mindfulnessforløb særligt målrettet psykisk sårbare.

Læs om tilbuddet på vores hjemmeside for mindfulnessMindRetreat