Relationel behandling

Relationel behandling som metode tager udgangspunkt i, at det er i relationen med andre mennesker, at man lærer og udvikler sig. I vores arbejde har vi i høj grad erfaret, at det er dette, der giver bærende resultater på den lange bane.

I praksis betyder det, at vi tager hensyn til din baggrund og historie. Vi strækker os meget langt for at efterkomme dine individuelle ønsker og behov. Vi har selvfølgelig nogle retningslinjer for, hvad der kræves for at kunne bo i Stoa Botilbud og Stoa Bostøtte, men hensynet til den enkeltes velbefindende og til den gode relation kommer altid i første række.

Vi lægger vægt på, at du som bruger kan mærke, at vi medarbejdere holder af dig, og er der for dig, lige meget hvad. Vi vægter tillige, at der er ’fælles fodslag’ i de professionelle relationer omkring dig. Vi støtter op om dine ’ikke-professionelle’/’ikke-pædagogiske’ relationer og hjælper til at skabe og vedligeholde disse, hvis du ønsker det.

Du er selv med til at bestemme, hvem der skal være din tovholder, da det er væsentligt, at der er god kemi imellem jer. Tovholderen udarbejder, i samarbejde med dig og ledelsen, udviklingsplaner og statusser – som hovedregel hvert halve år. I de individuelle ugemøder med tovholderen er der mulighed for at få en længerevarende og værdifuld én til én kontakt.

På ugemøder og fælles beboermøder taler vi blandt andet om de ting, der sker i relationen mellem mennesker – f.eks. dem vi bor sammen med – og hvad det betyder. På denne måde lærer du bl.a. at håndtere interpersonelle konflikter.

Mange af beboerne i botilbuddet har været udsat for tillidsbrud og har derfor svært ved at knytte sig til andre. Derfor lægger vi meget stor vægt på at vores pædagogiske medarbejdere, faste såvel som vikarer, er hos os i en længerevarende periode. Som medarbejdere bruger vi på den måde os selv som redskab. Vi er bevidste om, hvordan vi komplementerer hinanden, og hvordan vores relationer påvirker dig som beboer.

På samme måde giver opbygningen af Stoa Gruppen, med indslusning, botilbud, udslusning og bostøtte, mulighed for en god og tryg overgang til en mere selvstændig boform efter endt ophold i Stoa Botilbud. Hele vejen vil du have tilknyttet pædagogisk personale, som du kender og har tillid til, hvilket er med til at øge chancen for at overgangen bliver en succes.

Ved at have arbejdet med det relationelle gennem mange år, har vi erfaring for at denne tilgang skaber tillid og hjælper den enkelte til bedre at forstå sig selv og omgivelserne. Man bliver bedre til at overholde aftaler, tage ansvar for eget liv og udvikling, og i at mestre hverdag såvel som kriser.