SUM – Stoas UdviklingsModel

For at hjælpe dig med at sætte konkrete mål for dit ophold hos os, har vi lavet vores egen udviklingsmodel, SUM (Stoas UdviklingsModel).

Inden for de første tre måneder af dit ophold vil du og din tovholder lave din første udviklingsplan ud fra SUM. En udviklingsplan er en konkret beskrivelse af hvad du har behov for og ønsker at arbejde med i den kommende periode og lægger sig op ad den handleplan du har udarbejdet med din sagsbehandler i kommunen. Din udviklingsplan vil herefter løbende blive opdateret og fornyet, alt efter hvordan det går og hvad du ønsker at fokusere på.

Når vi laver dine udviklingsplaner hjælper vi dig til at sætte mål, der er betydningsfulde for dig. Vi gør meget ud af, at det er dine egne mål og drømme, da det er dit liv det drejer sig om. Udviklingsplanen er med andre ord et slags kompas, der hjælper både os og dig med at forblive skarpe på, hvordan vi bedst muligt kan støtte dig i at få succes med de aktiviteter og mål, du sætter dig.

Ofte sætter en udviklingsplan fokus på de konkrete ting, der kan forbedre din dagligdag, som helbred og netværk – bl.a. til familie, venner og kæreste – og på hvad der kan gøre dig bedre til at klare hverdagen. Efterhånden vil udviklingsplanen også handle om at opnå større selvstændighed.

Din udviklingsplan er udgangspunktet for de ugentlige møder med din tovholder. En eller to gange om året udarbejder din tovholder en status, over den udvikling der er sket i perioden. Vi vil herefter lave en ny udviklingsplan for den kommende periode.

”Jeg er glad for udviklingsplanen og det at mine ønsker og drømme bliver hørt og ikke mindst bakket op omkring. Fordi jeg kan en ting, er det ikke ensbetydende med at det kan alle. Vi bliver set som individer, på den måde føler jeg mig mødt og medbestemmende i mit liv og min behandling.”

(Beboer i botilbuddet, fra beboerevaluering)