SOL (Stressreduktions- Og Læringsmodel)

SOL (Stressreduktions- Og Læringsmodel) er et stressreduktionsredskab vi har udviklet, som kan hjælpe både beboere og medarbejdere, til at passe på os selv og hinanden. Og til at forebygge, at presset bliver så stort i den enkelte, at det udløser konflikter eller selvskade.

Hvad indeholder modellen

SOL er bygget op, som en kombination af WRAP (Wellness Recovery Action Planning) og Trafiklysmetoden.

WRAP er et evidensbaseret recoveryprogram, baseret på fem elementer:

  1. En daglig vedligeholdelsesliste
  2. Identificering af, hvad der udløser forværring
  3. Identificering af tidlige advarselstegn
  4. Øvelser i forhold til at genkende tidlige advarselstegn og kunne reagere på måder, der vil hjælpe borgeren til en hurtig bedring
  5. Kriseplan

Trafiklysmetoden, eller grøn, gul, rød – princippet, er et system, hvor grøn dækker over hvordan vi har det, når vi er i ro og balance og gul og rød dækker over situationer, hvor vi er pressede i forskellig grad.

En række af de årsager, der typisk kan bringe os i de forskellige sindstilstande er ens for alle. F.eks. vil de fleste i løbet af en sorgproces opleve at være i det røde felt. Samtidig er der for de fleste også en række ”triggere”, som er særlige ting eller begivenheder man har erfaringer med fra fortiden, der kan bringe en i en særlig følelsesmæssig tilstand, på godt og ondt. Herunder er det godt både at forsøge at identificere triggere der kan gøre det svært for en, men også kilder til velvære, hvor man kan hente hjælp til at berolige sig selv i perioder hvor man er presset.

Vi anvender disse farvekoder, fordi man, i situationer hvor man er meget presset, som oftest ikke kan tænke rationelt og overskue konsekvenser. Med en farvekode, hvor alle på forhånd er indforstået med hvad den dækker over, kan man, på en enkel måde, kommunikere hvordan man har det og hvilken type hjælp man har behov for, for at komme bedst muligt igennem den pressede situation.

Ved på forhånd at afdække hvilke triggere den enkelte har, kan man også hjælpe både sig selv og andre til at handle mest hensigtsmæssigt i den konkrete situation.