Mentalisering

Mentalisering er en måde at træne sig i at se sig selv udefra og andre indefra. Metoden øger din forståelse for dine egne tanker, følelser, motiver og handlinger. Samtidig bliver du også bedre til at forstå andre menneskers tanker, følelser, motiver og handlinger.

Som medarbejdere arbejder vi både med en bevidsthed om vores egen mentalisering og med at hjælpe dig til at få en forståelse for hvordan du selv og andre mentaliserer. Vi stiller os nysgerrigt og undersøgende i forhold til hvad du tænker og føler, og hjælper dig til at forstå og sætte ord på det. Det foregår især i den individuelle terapi, miljøterapien og gruppeterapien.

Vi anvender denne metode fordi vi har erfaring for, at man, når man bliver bedre til at mentalisere, får nemmere ved at have relationer til andre mennesker, idet man får lettere ved at forstå sig selv og dermed også andre. Mentaliseringen hænger således tæt sammen med den relationelle behandling.