Hvad er personlighedsforstyrrelser?

Betegnelsen Personlighedsforstyrrelser dækker over en lang række af symptomer, hvor den grundlæggende struktur for personligheden er påvirket.

Mange af symptomerne lægger sig tæt op ad hvad man vil kalde normalt, det kan derfor være svært at få stillet diagnosen, dertil har mange mennesker personlighedstræk, der grænser op til de egentlige lidelser, uden at være decideret hæmmede af det. Op mod hver tiende dansker lever med en personlighedsforstyrrelse.

Der hvor man vil betegne det som en egentlig personlighedsforstyrrelse, kan f.eks. være når de symptomer du oplever, medfører alvorlige problemer i forholdet til andre mennesker. Eller at du søger lindring for det som er svært i misbrug af alkohol og stoffer, selvskade eller andet, der på den lange bane gør dit liv sværere.

En personlighedsforstyrrelse er en forstyrrelse i udviklingen af personligheden og det betyder at den ofte kommer til udtryk allerede i ungdommen og fortsætter ind i voksenlivet.

Nogle mennesker med personlighedsforstyrrelser er følsomme overfor at udvikle psykoser, depression og angst, ligesom man også kan have flere sideløbende diagnoser, det man kalder komorbiditet, som det er tilfældet for en del af beboerne hos os.

Personlighedsforstyrrelser er en af de hyppigste lidelser i Danmark.

Hvad er personlighedsforstyrrelser

Symptomer

Konkret kan en personlighedsforstyrrelse komme til udtryk ved, at du kan have en oplevelse af at blive misforstået i samspillet med andre mennesker. Eller af at andre ikke vil dig det godt. Du foretrækker måske at gøre de fleste ting alene. Eller du kan have en oplevelse af, at andre ikke kan matche dig. Du har måske få eller ingen nære relationer. Du kan også føle dig tom indeni og have svært ved at være med oplevelsen af tomhed – så svært at du så måske anvender alkohol eller stoffer for at dulme følelsen. Måske tyr du til selvskade for at distrahere dig selv fra det, som er svært.

Nyt diagnosesystem

Gennem næsten 30 år har man anvendt diagnose systemet kaldet ICD -10 (International Classification of Diseases) til at beskrive og diagnosticere personlighedsforstyrrelser, derfor kan man på nogle sider om emnet stadig finde klassifikationerne fra dette.

Pr. januar 2022 trådte WHO’s nye diagnosesystem, ICD-11 i kraft.

En væsentlig ændring er, at man her ikke bare kigger på om man har en personlighedsforstyrrelse, men også på sværhedsgraden der inddeles i let, moderat og svær, altså hvor voldsomt man er påvirket i en negativ retning af de givne personlighedstræk.

I det nye system har man således ikke så meget fokus på at definere det såkaldt normale og det forstyrrede, men kan give en mere individuel og målrettet behandling ved at fokusere på de problemer, som de givne personlighedstræk giver den enkelte.

Da det nye diagnosesystem kun lige er i gang med at blive indført, vil der være en overgangsperiode, hvor der opereres med begge systemer.

Hvis du vil læse mere om den nye diagnosesystem, kan du finde mere information hos Alt om psykologi og hos P-Psykologernes fagmagasin.

Kan man blive rask?

Personligheden er for os alle sammen en foranderlig størrelse, dermed er en diagnose med en personlighedsforstyrrelse også noget der kan ændre sig. Prognosen for at få det bedre er dog større, hvis du modtager behandling.

Muligheder for behandling

Der er dokumentation for, at en tidlig indsats, øger chancerne for bedring betydeligt.

Mere information

Nogle af vores kilder til viden om personlighedsforstyrrelser, hvor du kan læse mere…

Mere om personlighedsforstyrrelser

Video

ANASTASIA: Et liv med borderline

Video fra TV 2 Øst om Anastasia, der lider af Borderline Personlighedsforstyrrelse

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Om Hungerhjerte

Hør Karen Fastrup fortælle om Hungerhjerte, en autofiktiv roman, hvor hun bl.a. skriver om sit sygdomsforløb med borderline.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Om Borderlinenetværket

Hør her Pia Frydensberg, formand og stifter af Foreningen Borderlinenetværket, fortælle om hendes erfaringer med borderline diagnosen og hvordan man kommer sig.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Her finder du videoer om ængstelig personlighedsstruktur

Se flere videoer om borderline

Hør bl.a. Mads Marius digt om hvordan det føles at leve med borderline.

Bo Bach: Personality Disorders

Hør Bo Bach, Seniorforsker, psykolog, ph.d., ved Psykiatrien Region Sjælland
​Psykiatrisk Forskningsenhed, fortælle om det nye diagnosesystem ICD-11 (på engelsk).

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privatlivspolitik.
I Accept

Artikler

Vi må tale noget mere om de ængstelige, lyder budskabet i en ny bog. De vandrer omkring som psykiske spøgelser

Læs artikel af Torben Sangild på Zetland om ængstelig personlighedsforstyrrelse

Sofie alene i verden – om outsiderlivet med borderline personlighedsforstyrrelse af Sofie Bojsen