Stoa Udgående Team

– Målrettet støtte i dit eget hjem.

I Stoa Udgående Team tilpasser vi hjælpen efter dine behov. Måske har du kun lige opdaget, at du nok har brug for hjælp til at klare de udfordringer du kæmper med, men uden at have overblik over omfang og konsekvenser. Eller måske har du allerede et langt sygdomsforløb bag dig og er klar til at prøve kræfter med i højere grad at klare dig selv.

Da vi trækker på over 20 års erfaring i at hjælpe mennesker med alvorlige sindslidelser, har vi redskaber til at løse mange komplekse problemstillinger og stor fleksibilitet i forhold til, hvordan støtten konkret skal tage form. Vi giver hjælp til et varierende antal mennesker i egen lejlighed i området omkring Skanderborg. Vi laver også udrednings- og støtteforløb i andre danske byer, og har lavet udslusningsforløb i udlandet og i forbindelse med uddannelse til søs.

Vores erfaring i Stoa Gruppen er, at mange der kæmper med psykosociale vanskeligheder, sagtens kan klare sig i en selvstændig boligform, hvis man støttes ekstra i kriseperioder og får en støtte som rækker lidt ud over det allermest nødvendige. – En støtte, som også inspirerer til forsat vækst og udvikling, på lige fod med andre borgere i samfundet.

Støtten gives efter relevante paragraffer i service- og aktivloven. Vi leverer pt ydelsen i Syd- og Østjylland.

Læs mere om hvad der passer til din situation, under de enkelte tilbud.

Stoa Udgående Team

Se vores brochure om Stoa Udgående Team

Vores mål er at støtte dig i at vedligeholde de ting, der allerede fungerer godt for dig og i at udvikle dig imod nye mål, som du selv er med til at sætte. Vi giver derfor både omsorg og støtte til de basale ting i livet, men vil også gerne rykke dig, til at kunne mestre mere, end du måske lige nu tror du kan.

Priser

Priserne for støtte og behandling i Stoa Udgående Team er meget individuelle afhængig af, hvor meget støtte den enkelte har behov for. Det kan være alt fra to til tyve timer om ugen. Man kan endvidere foretage tilvalg af forskellige ydelser som eksempelvis massage, motiverende samtaler, terapi m.v.

Kontakt os og få et skræddersyet tilbud, som passer lige præcis til den borger, du søger hjælp og støtte til!

Stoa Gruppen: 86520784, stoa@stoa.dk