For socialrådgivere og sagsbehandlere

I Stoa Gruppen er vi meget opmærksomme på, hvor stor betydning det har for borgeren, at de mennesker, der hjælper, støtter, behandler og træffer afgørelser har et godt samarbejde. Derfor er det vigtigt for os at du som sagsbehandler føler, at du roligt kan overlade behandlingsansvaret til os.

Du kan være sikker på, at vi vil informere dig, når det er påkrævet, og vi er behjælpelige med udarbejdelse af handleplaner og status. Du er altid velkommen til at kontakte os, og vi tager os altid tid til en ekstra telefonsamtale eller et møde.

Stoa Botilbud på tilbudsportalen

Stoa Botilbud på LOS hjemmeside

Visitation

Vores visitationsprocedure er som følger:

  • Vi får en henvendelse
  • Hvis det drejer sig om et menneske med en lidelse indenfor målgruppen, beder vi om skriftligt materiale.
  • Materialet læses af ledere og behandlingsansvarlige og drøftes på et ledermøde og evt. personalemøde.
  • Vi indkalder til et forbesøg.
  • Vi beder den mulige nye bruger overveje om vi er et godt match, imens vi gør det samme.
  • Evt. et yderligere forbesøg.
  • Tilbagemelding fra os til den mulige nye bruger og omvendt.
  • Hvis alle parter er positive aftales en indflytningsdato/dato for start af udredning.

Kompetenceudvikling – fyraftensmøde, temadag eller et længere
kursusforløb

Hvis du selv, eller kolleger i en afdeling i din organisation, oplever at mangle kendskab til de dynamikker der er på spil, i arbejdet med at hjælpe mennesker med svære sindslidelser, er I velkomne til at kontakte os om at lave et oplæg, fyraftensmøde eller en workshop om en særlig problematik.

Vi tilbyder både enkeltstående ydelser (som fyraftensmøder, oplæg eller en temadag) og sammenhængende kursusforløb med flere moduler eller aktiviteter.
Få et skræddersyet forløb, som imødekommer jeres organisation og behov, og den tid I ønsker at afsætte til dette.

Vi kommer gerne til jer, og stiller også gerne kursusfaciliteter til rådighed.

Informationsmøde

Har hjemmesiden vagt din interesse kommer vi gerne ud og fortæller mere om stedet, pædagogikken, erfaringerne og mulighederne for anbringelse. I er desuden altid velkommen til at aflægge os et uforpligtende besøg.

Rådgivning

I tvivl?

Du er som sagsbehandler altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, hvis du er i tvivl om hvad der er på spil og hvilken indsats der er den rette for en bestemt borger indenfor vores målgruppe.

Ring til direktør, Heidi Sørensen, på tlf 40779794 eller faglig chef, Jeanette Skjold på 30351505