Alle har brug for håb og alle har potentiale for udvikling.

Stoa Gruppen er skabt i troen på at alle, i de rigtige rammer, har mulighed for forandring.

Målgruppe

Vi tilbyder behandling og støtte til dig, der kæmper med en sindslidelse. Vi er specialiserede i psykosocial rehabilitering, så vi kan behandle meget svære tilfælde af skizofreni, spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Ofte har dem vi hjælper komorbiditet med andre lidelser, som angst, ADHD, OCD, autisme spektrumforstyrrelser, depression eller eftervirkningerne efter et tidligere misbrug. Mange har også brug hjælp til at få styr på svært selvskadende adfærd.

Måske har du ikke en egentlig diagnose, men kæmper med alvorlige symptomer, som f.eks. selvskade, depression og angst.

Vi har kompetencer og lyst til at hjælpe dig, der er udfordret af komplekse problemstillinger. Mange af vores beboere har haft lange indlæggelser eller ophold andre steder uden effekt, før de kommer til os. Vi er derfor også åbne overfor utraditionelle løsninger og samarbejder og meget ambitiøse omkring også at kunne hjælpe dig, til at flytte dig, med vores behandling.

Se mere præcist under de enkelte afdelinger, hvad der passer til din situation.

Stoa Gruppens maalgruppe