Ledige Stillinger i Stoa Gruppen

Vikar for pædagogisk medarbejder

  • Brænder du for at arbejde indenfor det sociale område og for kontakt til andre mennesker?
  • Trænger du som studerende, til at få praksiserfaring på al din viden?
  • Eller har du brug for et længerevarende supplement til dit arbejdsliv, som eksempelvis selvstændig, deltidsansat eller studerende?

– Så er Stoa Gruppen måske noget for dig.

Vi har brug for vikarer, som er dedikerede til denne type ansættelse og som ønsker at have tilknytning til Stoa Gruppen i en længerevarende periode, da tilknytning og det relationelle arbejde er centralt i vores behandling.

De vagter vi tilbyder vil være som tilkaldevikar ved akut opstået sygdom, samt løbende, aftalte vagter i weekender og ferier og på dage hvor hele den faste medarbejderstab deltager i f.eks. vores interne uddannelse.

Om dig

Vi forventer at du har personlig modenhed og er et empatisk og fleksibelt menneske. Du må meget gerne have pædagogisk erfaring og en god portion nysgerrighed ift. andre mennesker. Ydermere skal du være villig til at arbejde med dig selv og din grænsesætning, samt at sætte dig ind i og anvende vores metoder og tilgange. Dertil skal du have almindeligt kørekort, da vores aktiviteter ligger spredt på flere adresser.

Om Stoa Gruppen

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder aktivt med hvordan vi kan udvikle kvaliteten af vores ydelser og metoder. Vi vægter en høj faglighed og er en blandet medarbejderstab fra forskellige faggrupper. Dertil er vi en arbejdsplads, hvor loyalitet, tillid og åbenhed præger forholdet både mellem medarbejdere og ledelse og medarbejderne imellem. Vi vægter hensynet til den enkelte højt og har en stor grad af fortrolighed med hinanden. Vi tager hensyn til at arbejdet nogle gange kan være krævende både fagligt og personligt og tilbyder derfor individuel supervision – også til vores vikarer. Desuden holder vi hver 3. måned vikarmøder, hvor der hver anden gang er gruppesupervision.

Vores aktiviteter ligger fordelt på flere adresser. Dels centralt i Skanderborg, i form af Botilbuddet Adelgade, der ligger på Adelgade 2b, med plads til fem beboere, samt en række individuelle lejligheder med forskellige adresser for vores længerevarende botilbud og bostøtte. Dels på landet mellem Skanderborg og Horsens, hvor vi driver Botilbuddet Stainagaard. Dertil har vi beboere tilknyttet Stoa Udgående Team i region Midtjylland og Syddanmark. Vi har desuden administration og lokaler for bostøttens træningsgruppe centralt i Skanderborg, samt møde- og kontorlokaler for ledelse og administration på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning ved Brædstrup.

Som følge af persondataforordningen, giver du ved at sende os en ansøgning, tilsagn om, at vi må behandle dit CV og din ansøgning. Det tilsendte vil kun være tilgængeligt for de medarbejdere, som er involveret i rekrutteringsprocessen. Al data slettes efterfølgende indenfor et halvt år, med mindre vi laver anden aftale med dig.

Kontakt direktør, Jeanette Skjold, hvis du er interesseret i en vikarstilling eller bare vil høre mere.

Mail: js@stoa.dk

Vil du gerne arbejde hos os?

Vi har pt. ingen ledige, faste stillinger, men du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til js@stoa.dk

OBS!

Hvis du er kommet ind på siden her via et link og den stilling du leder efter ikke er på siden, er det fordi tiden for ansøgningsfristen er overskredet.