Bostøtte i familien

Stoa Gruppens udgående team laver bostøtte i familien, til dig som ikke er flyttet hjemmefra, eller ikke kan klare dig i egen lejlighed.

Ud over bostøtte, tilbyder vi udvidet netværksintervention med f.eks. hjælp til konstruktivt samvær, spisetræning, supervision, rådgivning og psykoedukation.

Læs mere om hvad tilbuddet kan indeholde under Stoa Bostøtte, eller kontakt os for en snak om din særlige situation.