Pårørende til beboer i Stoa Gruppen

Som pårørende til en beboer i Stoa Gruppen, ser vi dig som en vigtig del af et behandlingsforløb. Vores ønske er at inddrage dig som pårørende i det omfang det er muligt og relevant, da det giver de bedste resultater for vores beboere.

Vores samarbejde tilrettelægges altid ud fra den enkelte beboers ønsker og behov og vi aftaler fra starten af forløbet, hvordan samarbejdet skal være. Denne aftale følger vi op på løbende.

Alle medarbejdere har tavshedspligt og kan derfor kun videregive informationer med beboerens samtykke.

Typisk vil vores møder indeholde information om behandlingen, snakke om relationerne mellem dig og beboeren/brugeren, samarbejdet mellem Stoa og dig/jer som pårørende, samt psykoedukation, hvor du får viden om den psykiske lidelse din pårørende har.

Hvis din pårørende har givet tilladelse hertil, kan du altid ringe og dele dine overvejelser og bekymringer med en medarbejder, eller spørge os til råds.

Vi udsender nyhedsbreve til alle pårørende 2 gange årligt og holder hvert år sommerfest for alle beboere i botilbud og bostøtte, deres pårørende, samt alle pædagogiske medarbejdere. Dette er en god anledning til at mødes på en hyggelig og uformel måde. Ind imellem har vi flere fælles arrangementer, hvor beboerne fex selv tager initiativ til at invitere de pårørende på æbleskiver en adventssøndag.

Når der er interesse for det, arrangerer vi også fælles aftener for de pårørende, hvor vi f.eks. arbejder med psykoedukation eller kan tage en snak om de svære følelser der er forbundet med at have en pårørende, der er alvorligt syg, måske selvskadende eller i fare for at miste livet.

Stoa Gruppen Sommerfest

Underholdning ved en sommerfest for beboere og pårørende.