Behandling af personlighedsforstyrrelser

I Stoa Gruppen anvender vi en række metoder, der har vist sig at være hjælpsomme ved personlighedsforstyrrelser

Relationel tilgang

Denne tilgang er den vigtigste i og med at vanskelighederne udspiller sig i relationerne til andre mennesker og at det er i relationerne udviklingen af personligheden sker.

Den recoveryorienterede tilgang, hvor udgangspunktet er, at man selv er den største ’ekspert’ i sin egen sygdom. Ved at man bliver inddraget i behandlingsprocessen, kan man genvinde noget af den magt man ellers kan føle sig sat udenfor, når man skal leve med symptomer, som man ikke selv er herre over.

Social træning, mentalisering og miljøterapi

I Stoa Gruppen ser vi arbejdet med relationerne som vores vigtigste redskab og vi tænker at det er i samvær med andre at vi lærer noget om os selv og hinanden.

For mange mennesker, der i deres adfærd har symptomer, der kan tolkes som en personlighedsforstyrrelse, er det dog et fællestræk, at områder, som evnen til at rumme følelser og måden man relaterer til andre, kan være belastede.

Derfor er en af de ting, vi har i værktøjskassen mentalisering, som er en træning i at se sig selv udefra og forstå andre indefra. Metoden øger din forståelse for dine egne tanker, følelser, motiver og handlinger. Samtidig bliver du også bedre til at forstå andre menneskers tanker, følelser, motiver og handlinger.

På det sociale niveau arbejder vi også med relationerne til hinanden i botilbuddet og til andre mennesker. Det sker via miljøterapien, som bla. indeholder gruppemøder, aktiviteter, sociale træningsture, ADL, netværksintervention m.m.

ADL (almindelig daglig levevis) -træningen kan hjælpe til at få styr på alle de daglige rutiner, i de perioder hvor selv de mindste ting føles uoverskuelige.

Terapeutisk støtte

På det terapeutiske niveau arbejder vi med de svære følelser der opstår i relationerne til andre mennesker. Det sker i dagligdagen i huset, ugemøder, gruppemøder og kropsbehandling.

Som en del af det terapeutiske arbejde bruger vi psykoedukation, hvor man lærer det grundlæggende om sygdommen og hvordan man bedst håndterer den.

Herudover tilbydes alle som er tilknyttet Stoa Gruppen ugentlig NADA behandling og periodevise mindfulnessforløb.

SUM og SOL

Til at støtte det personlige udviklingsarbejde anvender vi to modeller, SUM (Stoas UdviklingsModel) og SOL (stressreduktions- og læringsmodel).

SUM er en metode til at udarbejde delmål som peger henimod de drømme du har for dig selv og dit liv.
SOL er en stressreduktions- og læringsmodel, med en indbygget tilgang til selv at vurdere hvordan man har det og blive bevidst om de mestringsstrategier man kan have for at håndtere det, når det bliver svært. Strategier, som ikke altid er hensigtsmæssige.

Håndtering af selvskade

Vi har stor erfaring i at hjælpe mennesker, som har brug for støtte til at komme ud af et mønster, hvor man bruger selvskade, som en måde at håndtere forskellige belastningssituationer.

Medicinsk behandling

Da der ikke findes medicin, som virker på de problematikker som en personlighedsforstyrrelse typisk medfører, så som relationelle vanskeligheder, identitetsusikkerhed og kronisk tomhedsfølelse, anvendes der kun medicinsk behandling hos os, i de tilfælde hvor medicinen kan hjælpe mod sekundære vanskeligheder. Det er desuden ikke Stoa Gruppen, men den tilknyttede læge/psykiatriske afdeling, der træffer beslutning om hvor vidt det giver mening at ordinere medicinsk behandling. Medicin, i form af antidepressiva og stemningsstabiliserende, beroligende eller angstdæmpende præparater, kan i nogle tilfælde hjælpe til at dulme voldsomme følelsesudsving mellem vrede, tristhed, angst eller andre følelser.

Øvrig værktøjskasse:

Som medarbejdere trækker vi desuden på denne værktøjskasse i behandlingen, som betyder at vi:

Som medarbejdere selv træner mentalisering og affektregulering
Skaber rammer man kan læne sig ind i, tillidsfulde rum hvor der er plads til at reflektere og ventilere og undersøge hvad der er årsagen til mange af de symptomer beboeren har
Gør alt vi kan, for at hvile i os selv, kende egne grænser og lave sunde og stabile tilknytninger,
Er autentiske, sympatiske og i stand til at arbejde med os selv (vi kender ikke nødvendigvis sandheden, det gør du som beboer måske bedre selv).
Bærer håbet

Hvad er personlighedsforstyrrelser