Stoa Udredning

Som en selvstændig ydelse, eller som led i en indslusning til Stoa Botilbud, tilbyder vi sociale udredninger.

Du kan have gavn af Stoa Udredning, hvis du længe har kæmpet med alvorlige psykiske vanskeligheder, men uden en målrettet plan. Måske kæmper du både med sociale problemer og sygdom? Måske er du, dine pårørende og/eller kommunen grundlæggende i tvivl om hvad der er på spil og hvad der skal gøres?

Gennem et planlagt forløb afdækker vi de udfordringer du måtte have, vi ser på hvor dine ressourcer ligger og hvor der er vanskeligheder. Vi vil bl.a. se på hvordan du trives fysisk og psykisk, om dit sociale liv fungerer tilfredsstillende, om du kan overkomme hverdagens praktiske gøremål og hvordan du klarer at passe evt. arbejde, uddannelse og/eller børn.

Som et naturligt led i denne udredning arbejder vi med tilknytning og relationsopbygning, da det er den mest effektive måde at komme til at kende til dine mere grundlæggende udfordringer.

Hvad består en udredning i?

Den sociale udredning, samt begyndende tilknytning og relationsopbygning, kan konkret bestå af:

 • Møder med henholdsvis dig alene, med dig og din familie, dit netværk, samt med relevante samarbejdspartnere, som f.eks. kommune og klinikker el. lign. hvor du allerede modtager støtte/behandling.
 • Afdækning af din baggrund, samt af hvornår og hvordan dine udfordringer typisk kommer i spil.
 • Afdækning af nuværende støtte- og behandlingsbehov i forhold til dine specifikke udfordringer.

Gennem møderne, vil vi se på, hvad der er behov for i forhold til behandling af dine udfordringer på:

 • Det relationelle niveau – måden hvorpå du er sammen med andre mennesker.
 • Det terapeutiske/psykiske niveau – sammenhængen mellem dine følelser, tanker, impulser og handlinger i forhold til dig selv og andre.
 • Det fysiske niveau – Det kan være alt fra bolig, økonomi, fysiske behov, til madlavning, indkøb og rengøring.

Samt på, hvordan vi kan arbejde med psykoedukation, rehabilitering og aktiviteter, herunder:

 • Har du brug for indsigt i egen sygdom?
 • Hvor meget kontakt/samvær med andre kan du holde til af gangen?
 • Hvilket behov er der for samtaler med din familie og evt. andre pårørende?
 • Hvilket behov er der for koordinering af din behandling?
 • Hvordan kan du støttes i din nuværende bolig?
 • Har du brug for hjælp til iværksættelse af aktiviteter, praktik, uddannelse, arbejde o.lign.
 • Hvilket samarbejde kan der etableres med andre eksperter på området for dine specifikke udfordringer. F.eks. psykolog, lokal- eller distriktspsykiatri, hospital m.m.

Formål med en udredning

Formålet med udredningen er at få et overblik over dit behov for hjælp, samt lave et grundlag, hvorpå der kan træffes beslutning om evt. fortløbende samarbejde, matchning og opgavefordeling.

Når vi har lavet en grundig afdækning af udfordringer og muligheder, laver Stoa en udførlig beskrivelse, så vi i samarbejde med dig og din kommune kan lave en handleplan.

Konkret varetages udredningen af direktør i Stoa Gruppen, Heidi Sørensen og faglig chef, Jeanette Skjold.

Fra vores mangeårige erfaring med at hjælpe mennesker der har det svært, har vi stor træning i at etablere kontakt og målrettet afdække både de umiddelbare udfordringer, de underliggende problemstillinger og de ressourcer, du måtte have.

Vi kan løse meget komplekse udredningsopgaver, da vi til daglig arbejder med mennesker med komplekse problemstillinger, som fx svære personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, skizofreni, ADHD, angst, selvskade m.m.