Stoa Mentorstøtte til beskæftigelse

Stoa Udgående Team tilbyder mentorstøtte i forbindelse med beskæftigelsesindsats, LAB § 32.

Du kan have glæde af Stoa Udgående Teams mentorstøtte til beskæftigelse, hvis du pga. psykiske vanskeligheder har problemer med at passe dit nuværende arbejde eller du har brug for støtte til at starte på en ny beskæftigelse.

Alt efter din situation vil vi, i samarbejde med kommunen og/eller jobcenteret, starte med at afklare hvilke ønsker du har til arbejde eller uddannelse, hvori dine vanskeligheder består og hvordan du bedst kan hjælpes.

Ud over hjælp på selve arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, er den støtte du har brug for måske hjælp til at skabe en struktureret hverdag med daglige rutiner omkring søvn, kost, personlig pleje og overblik over din økonomi. Eller det kan være hjælp til kontakten til det offentlige, behandlingssystemet eller psykiatrien.