Indslusning og udslusning

Da mange af de mennesker, der bor hos os, kæmper med meget svære problematikker, kan det for nogle være nødvendigt med et længere indslusningsforløb, før man er klar til at flytte ind hos os. Vi har stor fleksibilitet omkring at tilpasse ydelsen, så den matcher dit behov.

Efter et ophold i botilbuddet er der mulighed for at lave en integreret udslusning fra vores botilbud til vores bostøtte. I udslusningsforløbet har du i begyndelsen tæt kontakt til huset og mulighed for at spise med og overnatte, hvis det er for svært at sove i din nye lejlighed i starten. I Stoa Gruppens bostøtte vil pædagogikken, samt mange af ansigterne desuden være kendte, da du i dit forløb har haft kontakt med en del af Stoa Gruppens faste medarbejdere.

Vi tilbyder også udslusningsforløb i det tilfælde hvor du efter endt ophold hos os ønsker at vende tilbage til hjemkommunen eller ønsker at bosætte dig et helt tredie sted og vi er meget fleksible med at tilpasse forløbet til dine ønsker. Vi har således tidligere givet støtte til én der var ude at sejle, én der rejste i Sydeuropa og i flere forskellige danske byer.

Vi tilbyder desuden bostøtte til dig, der ikke har brug for et botilbud med døgndækning, men som ønsker at blive i egen bolig.

Du kan læse mere om vores tilbud om ydelser i eget hjem under Stoa Udgående Team.

Slotskirken i Skanderborg tæt ved Stoa Botilbud

Skanderborg Slotskirke, som ligger 5 minutters gang fra botilbuddet i Adelgade.