MindResult, MindRetreat og Mind&Horse

MindResult henvender sig til organisationer, ledere og andre med ledelsesansvar, samt medarbejdere i offentlige og private institutioner.

Vi tilbyder ydelser som organisationsanalyser, rådgivning, uddannelse og udviklingsforløb for ledere og konsulenter, samt facilitering af faglige og organisatoriske processer m.m.

Læs meget mere om ydelserne på hjemmesiden her.

MindRetreat er vores afdeling for fordybelse og coping gennem arbejdet med meditation og mindfulness. Her tilbyder en række ydelser, der indbefatter at arbejde med mindfulness i sammenhæng med psykiske udfordringer som stress eller en sindslidelse, samt meditativ facilitering, retræter, m.m. Læs mere på hjemmesiden her.

Prøv 3 minutters guided mindfulness meditation v. Anders Madsen her:

Mind&Horse handler grundlæggende om, at skabe gode heste, men også gode ryttere.

I Mind&Horse arbejder vi derfor med, gennem træning og avl, at skabe gode rideheste,  med et sind i balance. Heste, som har både energi og ro, charme og mildhed.

Vi arbejder også med at udvikle gode kompetencer hos rytteren. Dels gennem opmærksomhed på, hvordan man bedst håndterer den power man har med har med at gøre både ridemæssigt og i den daglige omgang med heste. Dels gennem opmærksomhed på, hvordan man aflæser hesten og ikke mindst på, hvordan man håndterer de personlige udfordringer man kan have, i mødet med hesten.

Du kan læse mere på hjemmesiden her.