Ydelser

Stoa Gruppen tilbyder midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, hvor du bor i bofællesskab med andre og længerevarende botilbud  efter servicelovens § 108, hvor du råder over din egen lejlighed.

Dertil leverer vi en række ydelser under Stoa Udgående Team, herunder bl.a. Bostøtte efter servicelovens § 85 og sociale udreninger.

Som konsulenter trækker vi på vores mangeårige erfaring med drift og ledelse af tilbud til mennesker er svære kriser og tilbyder bl.a. rådgivning omkring god kontakt til psykisk sårbare, kurser i recovery, compassion meditation, samt organisationsanalyser m.m.

Læs mere →