Medarbejdere & Bestyrelse

Du er her:>>Medarbejdere & Bestyrelse
Medarbejdere & Bestyrelse2018-04-09T08:02:02+00:00

Medarbejdere og bestyrelse i Stoa Gruppen

Faste medarbejdere i Stoa Gruppen

Alle medarbejdere i Stoa Gruppen har en fagligt relevant uddannelsesmæssig baggrund og vi ansætter nye medarbejdere med øje for samspillet mellem de forskellige fagligheder og kompetencer. Dertil videreuddanner vi løbende medarbejderne gennem interne, såvel som eksterne, uddannelsesforløb.

OBS! Siden er under opdatering og du vil snart kunne læse mere om alle medarbejdere.

Heidi Sørensen, leder og stifter af Stoa Gruppen

I det daglige er jeg mest i vores botilbud på Adelgade 2B.Min arbejdsopgave på Stoa er overordnet at sikre et godt behandlingstilbud til de mennesker vi har boende.
Mit fokus er på en sund organisation med høj faglighed og med gode relationer imellem beboere, medarbejdere og ledelse.Som leder lægger jeg vægt på faglighed, menneskelighed og etik. Det ligger mig meget på sinde, at vi hele tiden udvikler os og yder vores bedste. De krav om udvikling og forandring, vi stiller til vores beboere, skal vi være klar til også at stille til os selv og hinanden.Som person er jeg energisk, optimistisk og ambitiøs. Jeg går op i mine relationer til andre mennesker såvel på arbejde som derhjemme. Jeg er altid optaget af, hvad der sker inde i os mennesker og imellem os.

Anders Madsen, leder og medstifter af Stoa Gruppen

I min optik er psykisk lidelse ikke noget der begrænser sig til symptomer der kan udløse en diagnose, men noget vi alle i perioder kommer ud for, når der af den ene eller anden grund opstår en krise i vores liv. Jeg har derfor også stor ydmyghed omkring ikke at gøre mig til dommer over hvad der er det rette for den enkelte, men at bevare en nysgerrighed på, hvad de udfordringer man står i, kan bringe.

Jeg har drevet botilbud for psykisk sårbare siden 1982. Min rolle i Stoa Gruppen kan, for en beboer, nok opleves som værende på sidelinjen. Mine primære opgaver handler om at sørge for at organisationen lever op til – og løbende forbedrer – det idégrundlag og de målsætninger vi har. Og samtidig have en finger på pulsen i forhold til de ting der rører sig i samfundet.

Jeg arbejder sideløbende som konsulent, underviser og rådgiver i bl.a. den kommunale socialpsykiatri rundt omkring i landet, hvor jeg underviser i recovery, mindfulness m.m. I perioder står jeg for den interne supervision af medarbejderne i Stoa Gruppen. Når der er interesse for det blandt brugerne, har jeg mindfulnesshold, særligt tilrettelagt for psykisk sårbare.

Uddannelse

Master in Ethics and Value in Organisations (mevo) 2007

Certificeret fra skolen for Anvendt Meditation (dato), Mindfulness Træner i MBCT 2011, samt uddannelse som krops- og psykoterapeut 1986

Jeanette Skjold, afdelingsleder

Jeg er en ildsjæl og en igangsætter, og jeg brænder for udviklingen i mennesker sammen og hver for sig. Jeg forsøger at møde mennesker, hvor de er og derved skabe relationer der kan danne grobund for
udvikling og hjælpe til at se muligheder frem for begrænsninger. Min praktiske og teoretiske baggrund har igennem årene lært mig vigtigheden i at skabe sammenhængen imellem krop og psyke samt værdsætte, prioritere og arbejde med relationen imellem mennesker.

Pia Bille-Hansen, pædagogisk medarbejder i botilbuddet

Pia Bang, pædagogisk medarbejder i botilbuddet

Min hovedinteresse gennem mit arbejdsliv har været psykiatrien, hvilket fik mig til at tage en uddannelse som Cand. Psych. samtidig med pædagogisk fuldtidsarbejde. Jeg blev uddannet i 2007 med speciale i skizofreni og misbrug herunder med fokus på den motiverende tilgang og recovery-tilgangen. Jeg er stolt af uddannelsen, og glad for den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig. Imidlertid trives jeg bedst med pædagogisk arbejde med skiftende arbejdstider, og beboergruppen på Stoa interesserer mig fagligt og personligt. Jeg har afprøvet psykologarbejdet, men valgte at søge tilbage til det pædagogiske felt ved at søge mit nuværende arbejde på Stoa.

Susanne Østergaard, pædagogisk medarbejder i botilbuddet.

Bente Møller Lomholt, pædagogisk medarbejder i botilbuddet

Lone Kjøge Thisted, Pædagogisk medarbejder

Jeg oplever Stoa som en faglig stærk og velfunderet organisation. Fagligheden prioriteres og implementeres i fælles kontekst til gavn for ansatte, beboere og brugere, der arbejder, bor på og benytter Stoas tilbud. Jeg oplever en respektfuld omgangstone mellem kolleger og en omsorgs- og respektfuld tilgang til beboerne, med lyst til at skabe værdig forandring og udvikling for de, der er tilknyttet Stoa Gruppen.

Charlotte Jacobsen, pædagogisk medarbejder i botilbuddet

Jesper Pind Jensen, pædagogisk medarbejder i bostøtten

Dorthe Sandvad, pædagogisk medarbejder i bostøtten

Julie Schack Sørensen, pædagogisk medarbejder i bostøtte og botilbud

Nete Christine Hjortshøj, pædagogisk medarbejder i botilbuddet

Gitte Brown, massageterapeut

Jeg er uddannet sygeplejerske og har i 26 år primært været beskæftiget i psykiatrien og har stor viden og bred erfaring indenfor alle psykiatriske specialer og haft ansættelser både i behandlings- og socialpsykiatrien.

Jeg er uddannet massageterapeut og klangmassør på Nordlyscentret og deltager kontinuerligt på efteruddannelseskurser, i selvudviklings- og træningsgrupper. Min passion er at arbejde med massagen indenfor mit sygepleje speciale og derved bidrage med måske utraditionelle, men for mig væsentlige metoder til bedring, ro og velvære. Jeg har i 7 år arbejdet med massage på en socialpsykiatrisk børne/unge institution, hvilket har været til stor glæde, både for mig selv og alle klienterne.

Anette Nielsen, Administrativ medarbejder

Jeg har været ansat siden jan. 2000 i Bostøtten og været med ved opstarten af Botilbud i 2002.

Jeg synes, det er spændende og udfordrende at arbejde i Stoa Gruppen, da jeg udover at videreuddanne mig til merkonom og arbejdsmiljørepræsentant også har fået en del viden om sindslidelser og hermed fået indblik i Stoa Gruppens behandlingsmetoder.

Addie Nors Madsen, Kvalitets-, kommunikations- og udviklingsmedarbejder

Stoa Gruppens bestyrelse

Bestyrelsesformand: Overlæge, Tommy Midtgaard Jensen

Bestyrelsesmedlem: Heidi Sørensen, leder i Stoa Gruppen

Bestyrelsesmedlem: Anders Madsen, leder i Stoa Gruppen

Bestyrelsesmedlem: Birgit Fredberg Søndergaard, Socialrådgiver

Bestyrelsesmedlem: Pia Bang, Pædagogisk medarbejder i Stoa Gruppen