Bestyrelsen i Stoa Botilbud

Stoa Botilbud drives som en fond med en bestyrelse. Bestyrelsen er fondens øverste ledelse. Som medlemmer har vi dels stiftere og en repræsentant fra medarbejdergruppen, hvorved vi sikrer altid at have føling med både gulvplanet og det bredere perspektiv i den grundlæggende tilgang til fondens kerneopgave.

Dertil har vi udefrakommende medlemmer, som kvalificerer sig ved dels at have viden om vores felt, dels at have en specialiseret faglighed, der kan give perspektiv, kritisk sans og inspiration hos os, med afsmitning ud i hele organisationen.

Bestyrelsen er som sådan ikke meget synlige i det daglige, men medlemmerne er med ind over alle vigtige beslutninger omkring drift, økonomi, nye metodiske tilgange, kvalitetsudvikling m.m. OBS! Siden er under opdatering og du vil snart kunne læse mere om alle bestyrelsesmedlemmer :-).

Bestyrelsesformand, Tommy Midtgaard

Tommy Midtgaard Jensen, bestyrelsens formand

Læs mere…

Foto er på vej…

 Birgit Fredberg Søndergaard, bestyrelsesmedlem

Læs mere...

Foto er på vej...

Else Folmer, bestyrelsesmedlem

Læs mere...

Heidi Sørensen, bestyrelsesmedlem

Læs mere...

Anders Madsen, bestyrelsesmedlem

Læs mere...

Pia Bang, bestyrelsesmedlem

Læs mere...