Fælleslokaler

Stoa Bostøtte og Stoa Udgående Team har lokaler sammen med Stoa Gruppens administration på Møllegade 8B.

Her er også massage– og samtalerum og mødelokale, hvor møder med samarbejdspartnere foregår.

Spisekøkkenet i administrationslokalerne bliver brugt til madklub 2 gange om ugen, og social træningsgruppe, hvor beboerne fra både botilbud og bostøtte har mulighed for at mødes, lave mad, sy, strikke, spille spil og have fælles hygge.

Dertil har vi lokaler på Smedebakken 6, i landsbyen Tønning. Her er der kontorlokaler for administrationen og større undervisningsfaciliteter, hvor vi afvikler uddannelses- og mødeaktiviteter for alle medarbejdere, samt f.eks. julefrokost for alle beboere og medarbejdere.

Folden på Smedebakken 6b, Mind&Horse

I lokalerne på Smedebakken mødes vi for at holde større arrangementer, som f.eks. den årlige julefrokost for alle beboere. Her ledelsen ved hestefolden.