Stoa Botilbud

I Stoa Botilbud er vi specialiserede i at hjælpe dig, der har psykiske vanskeligheder, som svære spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og skizofreni.

Under botilbud tilbyder vi midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, hvor du bor i bofællesskab med andre og længerevarende botilbud  efter servicelovens § 108, hvor du råder over din egen lejlighed.

Beboerværelse i Stoa Botilbud

Beboerværelse i Stoa Botilbud.

Tag et kig i pixi-udgaven af vores Beboerhåndbog, hvor du kan læse om de grundlæggende ting i vores botilbud.

Individ og fællesskab

Her kan du læse mere om hvordan det er at bo sammen i botilbud.

Indslusning og udslusning

Stoa Botilbud Huset på Adelgade 2b

Huset på Adelgade 2b.

På Adelgade 2b, centralt i Skanderborg, har vi botilbud efter § 107.