Botilbuddet Stainagaard

På Stainaggard er vi specialiserede i at hjælpe dig, der kæmper med svære psykiske vanskeligheder. Det kan være skizofreni, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Måske har du også andre vanskeligheder som f.eks. selvskade, depression, angst eller et tidligere misbrug. Vores sted kan desuden rumme enkelte beboere med en behandlingsdom, hvis du er interesseret i forandring og er ophørt med evt. misbrug og udadreagerende adfærd.

Luftfoto af Stainagaard

Luftfoto af Stainagaard

Tag et kig i pixi-udgaven af vores Beboerhåndbog, hvor du kan læse om de grundlæggende ting på Stainagaard.

Beliggenhed

Stainagaard er beliggende på syd skråningen ved Ejer Bavnehøj i 120 m højde. Vi har en smuk udsigt, som året rundt forandrer sig, og byder på mange vekslende farver.

De fysiske rammer

I vores hovedhus tilbyder vi midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107, hvor du bor i bofællesskab med andre. På grunden har vi også tre mindre annekser, hvor vi tilbyder længerevarende botilbud  efter servicelovens § 108.

Læs mere på Stainagaards hjemmeside